Unicum
Unicum

Werkafspraken - ketenzorg Diabetes Mellitus

Werkafspraken

UNICUM biedt aangesloten huisartsenpraktijken een format voor de organisatie van de zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2. Dit format is een handleiding waarmee de praktijk haar werkwijze en werkafspraken rondom diabeteszorg kan vastleggen. U vindt het format in hoofdstuk 22 van het UNICUM Handboek (op de besloten website).

In het ingevulde format staat bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak er overleg plaatsvindt tussen de praktijkondersteuner, de diabetesverpleegkundige en de huisarts. Ook de inhoud van de verschillende controles staat beschreven, net als de te ondernemen actie op het moment dat een patiënt niet komt opdagen. Daarnaast staat er in de werkafspraken een overzicht van alle bij diabeteszorg betrokken zorgprofessionals, zoals medisch specialisten en diëtisten. Ook is de registratie van de zorg met meetwaarden en indicatoren een belangrijk onderdeel van het format.

Door alle taken en verantwoordelijkheden te omschrijven, is altijd duidelijk wat er wanneer moet gebeuren en bij wie een bepaalde taak en verantwoordelijkheid ligt.

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.