Unicum
Unicum

Werkafspraken - ketenzorg Diabetes Mellitus

Werkafspraken

UNICUM biedt aangesloten huisartsenpraktijken een format voor de organisatie van de zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2. Dit format is een handleiding waarmee de praktijk haar werkwijze en werkafspraken rondom diabeteszorg kan vastleggen. U vindt het format in hoofdstuk 22 van het UNICUM Handboek (op de besloten website).

In het ingevulde format staat bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak er overleg plaatsvindt tussen de praktijkondersteuner, de diabetesverpleegkundige en de huisarts. Ook de inhoud van de verschillende controles staat beschreven, net als de te ondernemen actie op het moment dat een patiënt niet komt opdagen. Daarnaast staat er in de werkafspraken een overzicht van alle bij diabeteszorg betrokken zorgprofessionals, zoals medisch specialisten en diëtisten. Ook is de registratie van de zorg met meetwaarden en indicatoren een belangrijk onderdeel van het format.

Door alle taken en verantwoordelijkheden te omschrijven, is altijd duidelijk wat er wanneer moet gebeuren en bij wie een bepaalde taak en verantwoordelijkheid ligt.

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.