Unicum
Unicum

Registratie deelname ketenzorg

Registratie deelname ketenzorg ja/nee

Per 2019 kunt u alleen ketenzorgpatiënten declareren bij wie het vakje ‘deelname ketenzorg’ op ‘ja’ staat. Dit geldt voor alle zorgstraten!

Het gebruik van de meetwaarde is ook van belang voor de jaarlijkse benchmark. Hiervoor leveren wij gegevens aan bij InEen die onder andere worden benut bij de rapportage aan de verzekeraars. Vanaf 1 januari 2019 wordt bij het aanleveren van data voor de benchmark alleen gekeken naar patiënten bij wie het vakje ‘deelname ketenzorg’ op ‘ja’ staat.

Veel praktijken gebruiken de meetwaarde al voor (een deel van) hun populatie, zo blijkt uit de controlelijsten. Waar dat nog niet het geval is, kan dat in het komende halfjaar worden aangevuld. We geven u graag enkele tips om dit zo efficiënt mogelijk voor elkaar te krijgen.

Toevoegen meetwaarde deelname ketenzorg
Indien u de meetwaarde nog niet heeft toegevoegd aan uw protocol/onderzoek in het HIS, dient u de volgende meetwaarden te gebruiken:

Meetwaarde

Memo code

Deelname ketenzorgprogramma COPD

COKZ RZ 

Deelname ketenzorgprogramma CVRM

CVKZ KZ 

Deelname ketenzorgprogramma diabetes

DMKZ TZ 

 

Zicht op huidige situatie via rapport VIPLive
Ga in VIPLive naar Declareren-Zorggroepdeclaraties-Bundeloverzicht en kies dan de patiëntenlijst. Deze keuze kunt u voor de verschillende zorgstraten maken. Als het excelbestand geopend is, gaat u naar het tabblad inclusie. In de kolom ketenzorg ja/nee, kunt u filteren op lege cellen. Zo ziet u precies bij welke patiënten de meetwaarde nog ontbreekt. Klik hier voor een handleiding ‘filteren deelname ketenzorg’.

In HIS verwerken
Geef vervolgens per patiënt in het HIS aan of de patiënt deelneemt aan de ketenzorg.

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met een van de consulenten: Petra Dijkstra of Leonie Keizer.

 

VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone
Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!
Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.