Unicum
Unicum

Registratie deelname ketenzorg

Registratie deelname ketenzorg ja/nee

Per 2019 kunt u alleen ketenzorgpatiënten declareren bij wie het vakje ‘deelname ketenzorg’ op ‘ja’ staat. Dit geldt voor alle zorgstraten!

Het gebruik van de meetwaarde is ook van belang voor de jaarlijkse benchmark. Hiervoor leveren wij gegevens aan bij InEen die onder andere worden benut bij de rapportage aan de verzekeraars. Vanaf 1 januari 2019 wordt bij het aanleveren van data voor de benchmark alleen gekeken naar patiënten bij wie het vakje ‘deelname ketenzorg’ op ‘ja’ staat.

Veel praktijken gebruiken de meetwaarde al voor (een deel van) hun populatie, zo blijkt uit de controlelijsten. Waar dat nog niet het geval is, kan dat in het komende halfjaar worden aangevuld. We geven u graag enkele tips om dit zo efficiënt mogelijk voor elkaar te krijgen.

Toevoegen meetwaarde deelname ketenzorg
Indien u de meetwaarde nog niet heeft toegevoegd aan uw protocol/onderzoek in het HIS, dient u de volgende meetwaarden te gebruiken:

Meetwaarde

Memo code

Deelname ketenzorgprogramma COPD

COKZ RZ 

Deelname ketenzorgprogramma CVRM

CVKZ KZ 

Deelname ketenzorgprogramma diabetes

DMKZ TZ 

 

Zicht op huidige situatie via rapport VIPLive
Ga in VIPLive naar Declareren-Zorggroepdeclaraties-Bundeloverzicht en kies dan de patiëntenlijst. Deze keuze kunt u voor de verschillende zorgstraten maken. Als het excelbestand geopend is, gaat u naar het tabblad inclusie. In de kolom ketenzorg ja/nee, kunt u filteren op lege cellen. Zo ziet u precies bij welke patiënten de meetwaarde nog ontbreekt. Klik hier voor een handleiding ‘filteren deelname ketenzorg’.

In HIS verwerken
Geef vervolgens per patiënt in het HIS aan of de patiënt deelneemt aan de ketenzorg.

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met een van de consulenten: Petra Dijkstra of Leonie Keizer.

 

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.