Unicum
Unicum

Protocollen en handboek - Diabetes Mellitus

Protocollen en handboek

UNICUM heeft één eigen handboek ontwikkeld voor het complete ketenzorgaanbod. Daarin staat de praktische uitvoering van de zorg beschreven. Voor de medisch-inhoudelijke kant van diabeteszorg biedt UNICUM een eigen diabetesprotocol. Ons protocol is gebaseerd op de zorgstandaard Diabetes Mellitus en op de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), aangevuld met recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

De huisartsenpraktijken en die met UNICUM samenwerken in de zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2, gebruiken het diabetesprotocol en het handboek als leidraad in hun zorgverlening. Diëtisten, pedicuren en podotherapeuten die met ons samenwerken gebruiken de voor hen relevante hoofdstukken uit het handboek. Door deze richtlijnen te hanteren, houden we de kwaliteit van zorg hoog, kiezen we voor persoonsgerichte zorg en verloopt de organisatie van de zorg efficiënt.

U kunt het protocol en handboek alleen inzien als u bent ingelogd.

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?