Unicum
Unicum

Werkafspraken - ketenzorg COPD

Werkafspraken

UNICUM biedt aangesloten huisartsenpraktijken een format voor de organisatie van de zorg voor mensen met COPD. Dit format is een handleiding waarmee de praktijk haar werkwijze en werkafspraken rondom COPD-zorg kan vastleggen. U vindt dat format in hoofdstuk 22 van het UNICUM Handboek.

In het ingevulde format staat bijvoorbeeld wanneer en hoe vaak er overleg plaatsvindt tussen de praktijkondersteuner, de longverpleegkundige en de huisarts. Ook de inhoud van de verschillende controles staat beschreven, net als de te ondernemen actie op het moment dat een patiënt niet komt opdagen. Daarnaast staat er in de werkafspraken een overzicht van alle bij COPD-zorg betrokken zorgprofessionals, zoals longartsen en fysiotherapeuten. Ook is de registratie van de zorg met meetwaarden en indicatoren een belangrijk onderdeel van het format.

Door alle taken en verantwoordelijkheden te omschrijven, is altijd duidelijk wat er wanneer moet gebeuren en bij wie een bepaalde taak en verantwoordelijkheid ligt.

 

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?