Unicum
Unicum

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Moet ik zelf nieuwe patiënten aanmelden en overledenen afmelden in Calculus VIPLive? Of gaat dit automatisch vanuit het HIS?
Aanmelden doet u door het aanmaken van de hoofdbehandelaar in het HIS. Afmelden gebeurt automatisch op het moment dat u de patiënt uitschrijft uit het HIS. Bij de eerstvolgende extractie in verband met declareren worden de patiënten dan wel of niet meegenomen.

Wat moet ik doen als de huisarts geen (verplichte) meetwaarden registreert in het HIS tijdens de controle van iemand met diabetes of COPD?
Het is handig dat de huisarts alle mensen met diabetes of COPD in het kader van het zorgprogramma ten minste één keer per jaar door de praktijkondersteuner laat controleren, zodat alle meetwaarden ingevoerd worden. Of hij moet zelf de meetwaarden tijdens de controles invoeren. Van alle mensen met diabetes/COPD is de huisarts de hoofdbehandelaar. Ze tellen dus mee voor de keten en de gegevens worden uitgespoeld met de extractie voor de declaraties. Daarom moet de hoofdbehandelaar worden vermeld. Verder wordt u bij het niet behalen van de indicatoren hierop financieel afgerekend door de zorgverzekeraar en dus UNICUM. Dat is wellicht een stimulans om de indicatoren in te vullen. Eigenlijk moet de huisarts de patiënten door de praktijkondersteuner laten controleren en bijvoorbeeld één keer per jaar zelf de jaarcontrole doen.

Onze diëtiste wil elk jaar een nieuwe verwijzing via Calculus VIPLive van ons voor iedere bij haar onder behandeling zijnde COPD- of diabetespatiënt. Klopt dit?
Dit klopt inderdaad. Voor een verwijzing naar de diëtist moet u ieder jaar een nieuwe verwijzing maken, ook al zijn de vier uren diëtistenzorg nog niet 'opgebruikt'. In principe geldt een verwijzing een kalenderjaar (1 januari - 31 december) en daar krijgt de patiënt vier uren diëtistenzorg voor van UNICUM. Als de patiënt in het daaropvolgende jaar weer diëtistenzorg nodig heeft, moet hij of zij opnieuw worden verwezen met dezelfde of een nieuwe geldige indicatie. Sommige indicaties kunnen echter slechts één keer per patiënt worden gebruikt. Bijvoorbeeld het instellen op insuline. 

In de Nieuwe Longstandaard wordt voortaan uitgegaan van de GLI-meetwaarden. Deze kunnen worden aangepast binnen Spida. Is het verstandig om dat te doen? Graag uw advies!
Het is zeker de bedoeling om met de GLI-waarden te gaan werken. Dat komt ook in het nieuwe protocol te staan en ook de nieuwe NHG-standaard werkt ermee. Deze kunt u dus zeker aanpassen binnen Spida.

Waar kan de praktijkondersteuner of huisarts de werkafspraken over ketenzorg voor mensen met COPD of diabetes inzien?
Een format voor de werkafspraken staat in het handboek op deze website. Dit is beschikbaar voor de bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals. Inloggen is noodzakelijk. Hebt u nog geen account? Klik dan hier om een account aan te maken.

Is er een ondergrens aan de te includeren COPD- patiënten voor UNICUM?
Er is geen ondergrens aan het aantal te includeren COPD-patiënten. Alle COPD-patiënten waarvan u de hoofdbehandelaar bent, kunnen worden geïncludeerd en gedeclareerd. Wel is het de bedoeling dat patiënten die vanuit de tweede lijn terug kunnen naar de eerste lijn, ook daadwerkelijk worden teruggehaald. Let op! De ondergrens qua leeftijd is veertig jaar. Dit staat in het protocol en is in overeenstemming met de NHG-standaard. Jongere mensen met COPD moeten worden doorverwezen naar de specialist.

In het nieuwe boek over protocollaire COPD-zorg staat een schema voor het oproepen van patiënten voor een spirometrie door de huisartspraktijk. Voorheen riep je bij wijze van spreken iedereen een keer per jaar op, maar nu moeten we meer kijken naar de ziektelast, exacerbaties, CCQ score enzovoort. Wat zegt UNICUM daarover?
Wij houden ook het boek Protocollaire Astma/COPD Zorg aan, zo staat het namelijk ook in de nieuwste NHG-standaard COPD. Het protocol van UNICUM wordt hieraan aangepast.

VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone
Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!
Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.