Unicum
Unicum

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Moet ik zelf nieuwe patiënten aanmelden en overledenen afmelden in Calculus VIPLive? Of gaat dit automatisch vanuit het HIS?
Aanmelden doet u door het aanmaken van de hoofdbehandelaar in het HIS. Afmelden gebeurt automatisch op het moment dat u de patiënt uitschrijft uit het HIS. Bij de eerstvolgende extractie in verband met declareren worden de patiënten dan wel of niet meegenomen.

Wat moet ik doen als de huisarts geen (verplichte) meetwaarden registreert in het HIS tijdens de controle van iemand met diabetes of COPD?
Het is handig dat de huisarts alle mensen met diabetes of COPD in het kader van het zorgprogramma ten minste één keer per jaar door de praktijkondersteuner laat controleren, zodat alle meetwaarden ingevoerd worden. Of hij moet zelf de meetwaarden tijdens de controles invoeren. Van alle mensen met diabetes/COPD is de huisarts de hoofdbehandelaar. Ze tellen dus mee voor de keten en de gegevens worden uitgespoeld met de extractie voor de declaraties. Daarom moet de hoofdbehandelaar worden vermeld. Verder wordt u bij het niet behalen van de indicatoren hierop financieel afgerekend door de zorgverzekeraar en dus UNICUM. Dat is wellicht een stimulans om de indicatoren in te vullen. Eigenlijk moet de huisarts de patiënten door de praktijkondersteuner laten controleren en bijvoorbeeld één keer per jaar zelf de jaarcontrole doen.

Onze diëtiste wil elk jaar een nieuwe verwijzing via Calculus VIPLive van ons voor iedere bij haar onder behandeling zijnde COPD- of diabetespatiënt. Klopt dit?
Dit klopt inderdaad. Voor een verwijzing naar de diëtist moet u ieder jaar een nieuwe verwijzing maken, ook al zijn de vier uren diëtistenzorg nog niet 'opgebruikt'. In principe geldt een verwijzing een kalenderjaar (1 januari - 31 december) en daar krijgt de patiënt vier uren diëtistenzorg voor van UNICUM. Als de patiënt in het daaropvolgende jaar weer diëtistenzorg nodig heeft, moet hij of zij opnieuw worden verwezen met dezelfde of een nieuwe geldige indicatie. Sommige indicaties kunnen echter slechts één keer per patiënt worden gebruikt. Bijvoorbeeld het instellen op insuline. 

In de Nieuwe Longstandaard wordt voortaan uitgegaan van de GLI-meetwaarden. Deze kunnen worden aangepast binnen Spida. Is het verstandig om dat te doen? Graag uw advies!
Het is zeker de bedoeling om met de GLI-waarden te gaan werken. Dat komt ook in het nieuwe protocol te staan en ook de nieuwe NHG-standaard werkt ermee. Deze kunt u dus zeker aanpassen binnen Spida.

Waar kan de praktijkondersteuner of huisarts de werkafspraken over ketenzorg voor mensen met COPD of diabetes inzien?
Een format voor de werkafspraken staat in het handboek op deze website. Dit is beschikbaar voor de bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals. Inloggen is noodzakelijk. Hebt u nog geen account? Klik dan hier om een account aan te maken.

Is er een ondergrens aan de te includeren COPD- patiënten voor UNICUM?
Er is geen ondergrens aan het aantal te includeren COPD-patiënten. Alle COPD-patiënten waarvan u de hoofdbehandelaar bent, kunnen worden geïncludeerd en gedeclareerd. Wel is het de bedoeling dat patiënten die vanuit de tweede lijn terug kunnen naar de eerste lijn, ook daadwerkelijk worden teruggehaald. Let op! De ondergrens qua leeftijd is veertig jaar. Dit staat in het protocol en is in overeenstemming met de NHG-standaard. Jongere mensen met COPD moeten worden doorverwezen naar de specialist.

In het nieuwe boek over protocollaire COPD-zorg staat een schema voor het oproepen van patiënten voor een spirometrie door de huisartspraktijk. Voorheen riep je bij wijze van spreken iedereen een keer per jaar op, maar nu moeten we meer kijken naar de ziektelast, exacerbaties, CCQ score enzovoort. Wat zegt UNICUM daarover?
Wij houden ook het boek Protocollaire Astma/COPD Zorg aan, zo staat het namelijk ook in de nieuwste NHG-standaard COPD. Het protocol van UNICUM wordt hieraan aangepast.

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?