Unicum
Unicum

Transmuraal Longformularium Utrecht

Op 26 juni jongstleden vond de kick-off van het eerste Transmuraal Longformularium Regio Utrecht plaats. Het formularium werd officieel overhandigd aan patiënte Charo Soccodato. Het formularium biedt overzicht in de vele inhalatiemedicatie en -devices en wordt in de gehele regio Utrecht geïmplementeerd. Bekijk hier het beeldverslag van de Kick-off.

De samenwerking tussen huisartsen, longartsen en apothekers tijdens de totstandkoming van het longformularium maakt dat het formularium zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijken gehanteerd gaat worden. Dit is van groot belang voor de patiënt die heen en weer pendelt tussen de eerste en tweede lijn en bij ontslag identieke longmedicatie kan blijven gebruiken conform het Transmuraal Longformularium. Bekijk hier het Transmuraal Longformularium Regio Utrecht

Implementatie
UNICUM voorziet de aangesloten praktijken van geplastificeerde exemplaren van het longformularium. Daarnaast verschijnt er na de zomer een special met uitgebreide informatie over dit onderwerp. In het najaar worden diverse nascholingen op gemeenteniveau georganiseerd. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Aty de Ruiter.

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.