Unicum
Unicum

Over Dappere Dokters

Ontstaan Dappere dokters

Een aantal jaren geleden ontstond op initiatief van huisartsen en specialisten de ‘optimale zorg-dappere dokters’ beweging in Amsterdam. Deze beweging heeft als uitgangspunt dat dat de meest gunstige zorg voor de patiënt centraal moet staan, dat daar soms keuzes voor gemaakt moeten worden, en dat aanspreekbaar zijn op eigen handelen een belangrijke bijdrage aan kwaliteit van zorg kan leveren. Klik hier om meer te lezen over het ontstaan van dit initiatief.

De dappere dokter was geboren. Dapper klinkt huisartsen mogelijk overdreven in de oren. Immers, was het leveren van contextuele zorg voor die ene unieke patiënt niet altijd al een kernwaarde van ons vak? Gaat huisartsgeneeskunde niet juist over het gezamenlijk bespreken wat in dit geval de beste keuze voor de patiënt is? Soms wel ingrijpen, soms niet, bij dezelfde aandoening maar in een andere context. Maar dapper is een filosofische deugd, die niet gaat over stoer doen, maar over het juiste doen, vooral als het moeilijk wordt.

Samen komen tot optimaal beleid
En dat laatste overtuigt. Iedere dokter kent het gevoel dat je met tegenzin toch besluit te verwijzen, onnodige diagnostiek aanvraagt of verleid wordt een ingreep te doen die niet echt nodig is, een collega niet aanspreken wanneer je het wel zou moeten doen of even niet willen luisteren naar feedback op eigen functioneren. Optimale Zorg- Dappere Dokters wil dat in de spreekkamer het medisch proces weer terug gebracht wordt naar zijn essentie: het gesprek tussen de dokter en de patiënt over wat de gunstigste keuze is voor die persoon, de kennis van de dokter inzetten in antwoord op de vragen van de patiënt om gezamenlijk te komen tot optimaal beleid in plaats van maximaal (of minimaal).

Dapperheid gaat dus over de dokter zelf. Dokters moeten met elkaar in gesprek gaan over optimale zorg: hoe kunnen we elkaar helpen om te komen tot de goede keuzes. En hoe we de patiënten daarin meenemen in die keuze, niet betuttelend maar gelijkwaardig, niet in kennis, wel in positie. Dappere dokters spreken elkaar aan op gemaakte beslissingen en stellen zichzelf kwetsbaar op om recht te doen aan de rol die de dokter heeft, dienend aan de patiënt en maatschappij.

Dokters met elkaar in gesprek brengen
Om te komen tot besluitvorming rondom optimale zorg moeten we samenwerkende dokters weer met elkaar in gesprek brengen over relevante onderwerpen waar we allemaal in de spreekkamer mee te maken hebben. Niek de Wit, Dorien Zwart, Karin Kaasjager, Carin de Kok, Jaap van der Horst en Toosje Valkenburg organiseren daarom in navolging van Amsterdam en Haarlem de ''optimale zorg-dappere dokters conferenties' in de regio Utrecht.

Werkvorm
In een interactieve werkvorm, rondom tafels van tien personen - vijf huisartsen, vijf specialisten - wordt onder begeleiding van een voorzitter en notulist een concreet dilemma uit de dagelijkse praktijk van huisarts en specialist besproken, en een daaraan gekoppelde keuze, die de volgende dag in de spreekkamer kan worden toegepast. 

Breed gedragen initiatief
Het initiatief wekt veel enthousiasme op onder huisartsen en specialisten uit de regio. De besturen van het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het Antonius Ziekenhuis ondersteunen ons, net als huisartszorggroepen HUS, LRJG en UNICUM. Daarmee is het een breed gedragen regionaal initiatief.                                       

Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.