Unicum
Unicum

Over Dappere Dokters

Ontstaan Dappere dokters

Een aantal jaren geleden ontstond op initiatief van huisartsen en specialisten de ‘optimale zorg-dappere dokters’ beweging in Amsterdam. Deze beweging heeft als uitgangspunt dat dat de meest gunstige zorg voor de patiënt centraal moet staan, dat daar soms keuzes voor gemaakt moeten worden, en dat aanspreekbaar zijn op eigen handelen een belangrijke bijdrage aan kwaliteit van zorg kan leveren. Klik hier om meer te lezen over het ontstaan van dit initiatief.

De dappere dokter was geboren. Dapper klinkt huisartsen mogelijk overdreven in de oren. Immers, was het leveren van contextuele zorg voor die ene unieke patiënt niet altijd al een kernwaarde van ons vak? Gaat huisartsgeneeskunde niet juist over het gezamenlijk bespreken wat in dit geval de beste keuze voor de patiënt is? Soms wel ingrijpen, soms niet, bij dezelfde aandoening maar in een andere context. Maar dapper is een filosofische deugd, die niet gaat over stoer doen, maar over het juiste doen, vooral als het moeilijk wordt.

Samen komen tot optimaal beleid
En dat laatste overtuigt. Iedere dokter kent het gevoel dat je met tegenzin toch besluit te verwijzen, onnodige diagnostiek aanvraagt of verleid wordt een ingreep te doen die niet echt nodig is, een collega niet aanspreken wanneer je het wel zou moeten doen of even niet willen luisteren naar feedback op eigen functioneren. Optimale Zorg- Dappere Dokters wil dat in de spreekkamer het medisch proces weer terug gebracht wordt naar zijn essentie: het gesprek tussen de dokter en de patiënt over wat de gunstigste keuze is voor die persoon, de kennis van de dokter inzetten in antwoord op de vragen van de patiënt om gezamenlijk te komen tot optimaal beleid in plaats van maximaal (of minimaal).

Dapperheid gaat dus over de dokter zelf. Dokters moeten met elkaar in gesprek gaan over optimale zorg: hoe kunnen we elkaar helpen om te komen tot de goede keuzes. En hoe we de patiënten daarin meenemen in die keuze, niet betuttelend maar gelijkwaardig, niet in kennis, wel in positie. Dappere dokters spreken elkaar aan op gemaakte beslissingen en stellen zichzelf kwetsbaar op om recht te doen aan de rol die de dokter heeft, dienend aan de patiënt en maatschappij.

Dokters met elkaar in gesprek brengen
Om te komen tot besluitvorming rondom optimale zorg moeten we samenwerkende dokters weer met elkaar in gesprek brengen over relevante onderwerpen waar we allemaal in de spreekkamer mee te maken hebben. Niek de Wit, Dorien Zwart, Karin Kaasjager, Carin de Kok, Jaap van der Horst en Toosje Valkenburg organiseren daarom in navolging van Amsterdam en Haarlem de ''optimale zorg-dappere dokters conferenties' in de regio Utrecht.

Werkvorm
In een interactieve werkvorm, rondom tafels van tien personen - vijf huisartsen, vijf specialisten - wordt onder begeleiding van een voorzitter en notulist een concreet dilemma uit de dagelijkse praktijk van huisarts en specialist besproken, en een daaraan gekoppelde keuze, die de volgende dag in de spreekkamer kan worden toegepast. 

Breed gedragen initiatief
Het initiatief wekt veel enthousiasme op onder huisartsen en specialisten uit de regio. De besturen van het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het Antonius Ziekenhuis ondersteunen ons, net als huisartszorggroepen HUS, LRJG en UNICUM. Daarmee is het een breed gedragen regionaal initiatief.                                       

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.