Unicum
Unicum

Aanmelden stap 1

Symposium Samen werken = Samen Doen

3 oktober 2019 - Inloop 12.30 uur en afsluiting 20.30 uur
Kosten € 35,00


doelgroep: Huisartsen | Verpleegkundigen | Praktijkondersteuners | Praktijkassistentes | Diëtisten| Praktijkmanagers
locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30 in Bunnik

 

U kunt deelnemen aan drie van de onderstaande workshops: 

 • Workshop RTA chronische nierschade
  Door Mariska Brinkers, huisarts en kaderhuisarts DM UNICUM huisartsenzorg

 • Workshop RTA oncologie
  Door Toosje Valkenburg, huisarts en kaderhuisarts UNICUM huisartsenzorg

 • Workshop Voeding
  Door Mariska Brinkers, huisarts en kaderhuisarts DM UNICUM huisartsenzorg

 • Workshop ‘Als een spin in het web’
  Door Miriam de Kleijn, adviseur persoonsgericht werken

 • Workshop ‘Veilige communicatie in de huisartsenpraktijk’
  Door Herko Wegter en Aty de Ruiter, leden ICT vakcommissie UNICUM huisartsenzorg

 • Workshop VIP app
  Door Willem van Stempvoort, huisarts en lid ICT vakcommissie UNICUM huisartsenzorg, Petra Dijkstra en Leonie Keizer, beiden consulent UNICUM huisartsenzorg

 • Workshop OPEN
  Door Bart Brandenburg, programmamanager OPEN

 • Workshop ADEPD registreren
  Door Roel van Kuppevelt en Albert van de Veer, beiden huisarts en lid ICT vakcommissie UNICUM huisartsenzorg

 • Richtlijn CVRM
  Door Gerard Daggelders, huisarts en kaderhuisarts CVRM UNICUM huisartsenzorg

 • Risico schatten bij CVRM
  Door Gerard Daggelders, huisarts en kaderhuisarts CVRM UNICUM huisartsenzorg

 • Workshop ACP
  Door Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde UNICUM huisartsenzorg

 

 

Kosten € 35,00

Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.