Unicum
Unicum

Regio ZWU projectgroep O&I

In de regio ZWU is een projectgroep actief met de voorbereidingen op de O&I-financiering, een stuurgroep ziet hierop toe. In de stuurgroep zijn de besturen van de volgende vier organisaties: UNICUM, Zorg in Houten, Zorggroep Nieuwegein en De Meridiaan vertegenwoordigd en een afvaardiging van de Huisartsenvereniging. De stuurgroep heeft de projectgroep (regiomanagement van de vier genoemde organisaties) de opdracht gegeven om een goed voorstel voor de regio te ontwikkelen met het oog op de O&I-financiering. 

Samenstelling projectgroep
- Hans Erik van Helsdingen (directeur UNICUM)
- Jannine Timmerman (directeur Zorg in Houten)
- Jan Joost Meijs (vertegenwoordiger Zorggroep Nieuwegein)
- Jane van Eden (vertegenwoordiger Zorggroep Meridiaan)
- Priscilla de Roo (adviseur UNICUM)

Samenstelling stuurgroep
- Marjolijn Beukers (voorzitter HV ZWU, voorzitter bestuur UNICUM ZWU)
- Huub Lammers (bestuurslid UNICUM ZWU)
- Tom Rebholz (bestuurslid UNICUM ZWU, bestuurslid GHC4)
- Erik Asbreuk (bestuurslid Zorggroep Nieuwegein en bestuurslid 4 GHC)
- Marcel Ebbing (bestuursvoorzitter Stichting Zorg in Houten)
- Sandra van Haren (bestuurslid Stichting Zorg in Houten)
- Mehrzad Nasseri (voorzitter Coöperatieve Zorggroep Meridiaan)

Waar werkt de projectgroep concreet aan?

  1. Onderzoeken wat de thema’s zijn waarop de huisartsen in de regio ondersteuning wensen en op welke manier zij op deze punten contracten met de regio-organisatie kunnen afsluiten. Op basis van de uitkomsten een model ontwikkelen voor contracteringsafspraken tussen huisartsen en de regio-organisatie (zie werken met modules)
  2. De contouren uitwerken van een goed, inhoudelijk onderbouwd plan voor de regio ZWU dat de basis vormt voor contracteringsafspraken met Zilveren Kruis.
  3. Verkennen binnen welke structuur (organisatorisch en juridisch) het regioplan het beste kan worden gecontracteerd en uitgevoerd.

Uiterlijk op 1 juli 2018 levert de projectgroep de voorstellen voor model, regioplan en regiostructuur op.

Meer informatie kunt u lezen in de nieuwsbrief die de HV op 24 april 2018 verstuurde over de voorbereidingen op O&I in de regio Zuidwest-Utrecht. 

Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.