Unicum
Unicum

Regio ZWU projectgroep O&I

In de regio ZWU is een projectgroep actief met de voorbereidingen op de O&I-financiering, een stuurgroep ziet hierop toe. In de stuurgroep zijn de besturen van de volgende vier organisaties: UNICUM, Zorg in Houten, Zorggroep Nieuwegein en De Meridiaan vertegenwoordigd en een afvaardiging van de Huisartsenvereniging. De stuurgroep heeft de projectgroep (regiomanagement van de vier genoemde organisaties) de opdracht gegeven om een goed voorstel voor de regio te ontwikkelen met het oog op de O&I-financiering. 

Samenstelling projectgroep
- Hans Erik van Helsdingen (directeur UNICUM)
- Jannine Timmerman (directeur Zorg in Houten)
- Jan Joost Meijs (vertegenwoordiger Zorggroep Nieuwegein)
- Jane van Eden (vertegenwoordiger Zorggroep Meridiaan)
- Priscilla de Roo (adviseur UNICUM)

Samenstelling stuurgroep
- Marjolijn Beukers (voorzitter HV ZWU, voorzitter bestuur UNICUM ZWU)
- Huub Lammers (bestuurslid UNICUM ZWU)
- Tom Rebholz (bestuurslid UNICUM ZWU, bestuurslid GHC4)
- Erik Asbreuk (bestuurslid Zorggroep Nieuwegein en bestuurslid 4 GHC)
- Marcel Ebbing (bestuursvoorzitter Stichting Zorg in Houten)
- Sandra van Haren (bestuurslid Stichting Zorg in Houten)
- Mehrzad Nasseri (voorzitter Coöperatieve Zorggroep Meridiaan)

Waar werkt de projectgroep concreet aan?

  1. Onderzoeken wat de thema’s zijn waarop de huisartsen in de regio ondersteuning wensen en op welke manier zij op deze punten contracten met de regio-organisatie kunnen afsluiten. Op basis van de uitkomsten een model ontwikkelen voor contracteringsafspraken tussen huisartsen en de regio-organisatie (zie werken met modules)
  2. De contouren uitwerken van een goed, inhoudelijk onderbouwd plan voor de regio ZWU dat de basis vormt voor contracteringsafspraken met Zilveren Kruis.
  3. Verkennen binnen welke structuur (organisatorisch en juridisch) het regioplan het beste kan worden gecontracteerd en uitgevoerd.

Uiterlijk op 1 juli 2018 levert de projectgroep de voorstellen voor model, regioplan en regiostructuur op.

Meer informatie kunt u lezen in de nieuwsbrief die de HV op 24 april 2018 verstuurde over de voorbereidingen op O&I in de regio Zuidwest-Utrecht. 

Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?
Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.