Unicum
Unicum

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op de online nieuwsbrief van UNICUM? Vul dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina in. 

Overzicht van recent verstuurde nieuwsbrieven:

3 december 2018
Nieuwe samenwerking huisartsen-specialisten Diak bij kwetsbare patiënten, leergang leiderschap JVEI tegen gereduceerd tarief, praktijkmiddag Positieve Gezondheid, ALV regio ZOU en herhaling nascholing nieuwe richtlijn DM type 2 in februari

16 november 2018
Functionaris gegevensbescherming, bezwaar tegen opleidingseis praktijkmanager, stand van zaken risicostratificatie en bericht Zeister Platform over ondersteuning bij (nieuwe) nieuwkomers in de praktijk.

9 november 2018
Special Positieve Gezondheid

1 november 2018
Indicator ketenzorg ja/nee verplicht voor declaratie, terugblik op eerste bijeenkomst praktijkmanagers, (her)registratie SMR niet langer verplicht, aankondiging regiobijeenkomst ZWU, consulteren kaderhuisartsen veilig via VIPLive

18 oktober 2018
Fotoverslag inspiratiebijeenkomst, filmpje samenwerken met de Calculus VIP app, uitkomsten enquête praktijkmanagement, goedbezochte ALV ZOU, aankondiging regiobijeenkomst ZWU

2 oktober 2018
Nieuw ketenzorgdashboard, proactief eConsult als eerste beschikbaar in Zeist, Stoptober, wisseling in directie en vacature bestuurder regio ZOU

6 september 2018
Aanvragen bij regiotafel, denktank O&I legt laatste hand aan regioplan, Gecombineerde Leefstijl Interventies en nieuws over de validering van het model voor risicostratificatie.

27 augustus 2018
Nieuw: Oproepagenda in VIPLive, werking zorgportaalknop, inspiratiebijeenkomst, artikel over landelijke ontwikkelingen en ervaringen met Prisma, bijeenkomst over LSP, samenvatting Excel-voor-VIP-training en jaarverslag 2017 online.

13 juli 2018
Terugblik op ledenraadpleging ZOU over HAP/O&I, laatste nieuws uit regio ZWU, bericht van Grietje Rutgers, antwoord op vragen over nieuwe meetwaarde deelname ketenzorg, inspiratiebijeenkomst 'Met plezier aan het werk' en Prisma najaar 2018

5 juli 2018
Nieuwe registratie deelname ketenzorg, project veilig e-mailen in de zorg succesvol afgesloten, samenwerking met WDH-ZOU, aanbod ICT ladder, SMR in Zeist en bericht van het Zeister platform

19 juni 2018
Terugblik op ALV's ZOU en ZWU en regiobijeenkomst ZWU, aankondiging ledenraadpleging ZOU, gezamenlijke aanvraag bij regiotafel, herinnering enquête praktijkmanagement, save the date: inspiratiebijeenkomst thema werkplezier

6 juni 2018
Prestatiebeloning CVRM 2016, vakcommissie ICT zoekt lid uit ZWU, evaluatie aanpak persoonsgericht werken, nieuwe vacatures en meer...

22 mei 2018
Special ter ere van de Dag van de Praktijkondersteuner

17 mei 2018
Veranderingen vergoeding praktijkmanagement, verwerkersovereenkomst IPCI tekenen, Mura Franssens: nieuwe bestuurder ZOU, ALV en regiobijeenkomst ZWU

20 april 2018
Risicostratificatie, voorbeelddocumenten en sjablonen AVG online, nieuwe mogelijkheden in VIPLive en praktijkmanagement.

13 april 2018
Special over AVG - sjablonen en documenten, trainingen, collectieve Functionaris Gegevensbescherming, veilig e-mail en nieuwe overeenkomst Calculus VIPLive AVG-proof. 

29 maart 2018
Bericht van de zorgverzekeraar over ketenzorg en Wlz, impressie bezoek NedHis congres, gluren bij de buren: 'Samenloop' in Utrecht, filmpje voor wachtkamerscherm over Zorg4Zeist app, voorbereiding op O&I. 

19 maart 2018
Nieuwe werkwijze Eerstelijns Verblijf, verbeterd schema lab/ECG, trainingen AVG, uitbetalingen ketenzorg eerste kwartaal 2018, effect eHealthweek actie huisarten Zeist en Den Dolder. 

23 februari 2018
Regiobijeenkomsten voor POH's, overleg met GEZ en OWZ over O&I-financiering, declareren diëtisten, rondje Hagro's in ZWU, Risicostratificatie en Veilig e-mail.

5 februari 2018
Nieuwe bestuurder, terugblik ALV ZOU, leergang Effectief Besturen, Het Roer Gaat Om (voorbeeldbrieven voor leveranciers), huisartsen Zeist/Den Dolder in het nieuws, mailproblemen en meer...

24 januari 2018
Special nationale eHealthweek met onder andere nieuws over de VIP app, Zorg4Zeist, veilig e-mail en de RTA app. 

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Leergang Leiderschap tegen gereduceerd tarief
Op 13 december aanstaande start de achtdaagse leergang ‘Leiderschap in een veranderende eerstelijns omgeving' van het Jan van Es Instituut. Vorig jaar volgden UNICUM-bestuurders en meerdere aangesloten huisartsen met (mogelijke) bestuurdersambitie deze leergang met veel enthousiasme. Bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals kunnen deze leergang tegen een gereduceerd tarief volgen.
Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid
Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.
Verslag eerste bijeenkomst praktijkmanagers
Afgelopen 22 oktober organiseerde UNICUM een eerste netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers. De resultaten van de onder huisartsen gehouden enquête over praktijkmanagement werden gepresenteerd en Zilveren Kruis ging in op de aangepaste voorwaarden voor vergoeding in 2019.
Fennameen, film over positief leven met een beperking
We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.
Fluitend aan het werk
Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.
Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht
Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.