Unicum
Unicum

Nieuwsbrief

Wilt u zich abonneren op de online nieuwsbrief van UNICUM? Vul dan het aanmeldformulier onderaan deze pagina in. 

Overzicht van recent verstuurde nieuwsbrieven:

8 november 2019
Special OPEN - Digitale openstelling van het medisch dossier: eerste actiepunten voor huisartsen en regiocoalitie UNICUM, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.

1 november 2019
Sluit nog geen contracten voor PGO of patiëntenportaal, Zeist Rookvrij, thema-avonden COPD, gezocht: nieuwe bestuurder Coöperatie ZOU.

17 oktober 2019
Contracteerportaal blijft langer open, terugblik op het symposium, Positieve Gezondheid: animatie voor op het wachtkamerscherm en nieuw aanbod. Coöperatie ZOU zoekt nieuw bestuurslid. 

2 oktober 2019
Herziene handreiking COPD, nieuwe meetwaarde CVRM, Update risicostratificatie, Transmuraal Longformularium regio Utrecht, wachtkamerfilmpje Ik ben VIP, Veilig in Beweging

18 september 2019
Mieke Walda, manager O&I aan het woord over netwerkvorming in wijk en gemeente, lid worden van Lekstroom, thema-avonden COPD en Langerhans/DM, inspiratiemiddag Positieve Gezondheid, Stoptober en nieuws van enkele ketenpartners. 

19 juli 2019
Coöperatie Lekstroom is een feit, Transmuraal Longformularium Regio Utrecht, OPEN, de nieuwe stoppen-met-roken voorstelling 'de sTOPPERS', het behalen van de S3 indicatoren en de materiële controle 2018.

26 juni 2019
Reminder ALV's in ZOU en ZWU, nieuw handboek voor COPD-patiënten, pilot Logeerzorg gemeente Zeist, thema-avond DM, symposium UNICUM, pamflet Het Roer Moet Om, activeren VIPapp met QR-code ook weer voor Apple-divices mogelijk.

29 mei 2019
Vervolg denksessie ANW, handreiking Gezonde voeding en dieetadvies, nieuwe versie schema labwaarden, verwijzen naar Warande vanaf nu via Zorgdomein, gezondheidsplan, geslaagde Dag van de POH en scholingen van ZZ naar GG.

16 mei 2019
UNICUM symposium, patiëntencommunicatie rond sluiting post Houten, tips en inspiratie rond positieve gezondheid: met o.a. nieuwe animatie over gebruik van gesprekstool het Spinnenweb, Utrechts Fonds Achterstandswijken en grote opkomst bij PRISMA-training Hoge bloeddruk. 

24 april 2019
Special veilig gegevens uitwisselen. Hoe meer patiënten toestemming geven voor gegevensuitwisseling via het LSP, hoe groter de meerwaarde. In deze special praktische tips om het aantal opt-ins omhoog te brengen. 

16 april 2019
Ontwikkelingen en extra ledenraadpleging ANW, O&I-contract regio ZOU, extra scholing nieuwe richtlijn VRM, tips voor positieve gezondheid, geslaagde praktijkmanagersbijeenkomst en meer.

22 maart 2019
Digitale inzage door patiënten per 2020 en het programma OPEN, beoogd nieuw bestuurslid regio ZOU, rondje langs de gemeenten in ZWU, verbeteren VIP app door feedback patiënten en een leestip.

19 februari 2019
Contracten en declaratie ketenzorg, regioplan ZOU, jaarplan 2019, speciaal aanbod: groepseducatie in uw praktijk, tip: huisartsennieuwsbrief UMCU en wijziging in frequentie fundusfoto.

9 februari 2019
Special nascholingen 2019

25 januari 2019
Special eHealth: UNICUM is partner van de Nationale eHealthweek, appen met de dokter in Wijk bij Duurstede en regio Zeist wint Uw Zorg Online Award.

22 januari 2019
Ontwikkelingen rond O&I-contractering regio ZOU, vorming regio-organisatie ZWU en ontwikkeling regioplan ZWU, instromen in VRM-programma voor 2019 niet mogelijk, congrestip en nascholingskalender 2019 online, vorming RvC en benoeming voorzitter, geen GLI-contract voor 2019 en vacature communicatieadviseur UNICUM. 

14 december 2018
Zorgverleners Bunnik kiezen voor samenwerking via de VIP app, top-3 huisartsen Zorg4Zeist app in het zonnetje gezet, kantoor UNICUM gesloten tijdens kerstvakantie, tips voor invullen indicator Deelname Ketenzorg ja/nee, congrestip en uitnodiging nieuwjaarsreceptie Diakonessenhuis.

3 december 2018
Nieuwe samenwerking huisartsen-specialisten Diak bij kwetsbare patiënten, leergang leiderschap JVEI tegen gereduceerd tarief, praktijkmiddag Positieve Gezondheid, ALV regio ZOU en herhaling nascholing nieuwe richtlijn DM type 2 in februari

16 november 2018
Functionaris gegevensbescherming, bezwaar tegen opleidingseis praktijkmanager, stand van zaken risicostratificatie en bericht Zeister Platform over ondersteuning bij (nieuwe) nieuwkomers in de praktijk.

9 november 2018
Special Positieve Gezondheid

1 november 2018
Indicator ketenzorg ja/nee verplicht voor declaratie, terugblik op eerste bijeenkomst praktijkmanagers, (her)registratie SMR niet langer verplicht, aankondiging regiobijeenkomst ZWU, consulteren kaderhuisartsen veilig via VIPLive

18 oktober 2018
Fotoverslag inspiratiebijeenkomst, filmpje samenwerken met de Calculus VIP app, uitkomsten enquête praktijkmanagement, goedbezochte ALV ZOU, aankondiging regiobijeenkomst ZWU

2 oktober 2018
Nieuw ketenzorgdashboard, proactief eConsult als eerste beschikbaar in Zeist, Stoptober, wisseling in directie en vacature bestuurder regio ZOU

6 september 2018
Aanvragen bij regiotafel, denktank O&I legt laatste hand aan regioplan, Gecombineerde Leefstijl Interventies en nieuws over de validering van het model voor risicostratificatie.

27 augustus 2018
Nieuw: Oproepagenda in VIPLive, werking zorgportaalknop, inspiratiebijeenkomst, artikel over landelijke ontwikkelingen en ervaringen met Prisma, bijeenkomst over LSP, samenvatting Excel-voor-VIP-training en jaarverslag 2017 online.

 

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.