Unicum
Unicum

Nieuws

22 mei - Dag van de POH

21-05-2018 - 22 mei is het de landelijke dag van de praktijkondersteuner (POH). Binnen UNICUM willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Want hoewel de functie van POH relatief kort bestaat, is deze niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Beter gezegd: we kunnen echt niet meer zonder! En we waarderen de inzet, kennis en vaardigheden van deze betrokken zorgprofessionals enorm. Lees de POH-special!

[Lees meer]


Wat komt er de komende jaren op de POH af?

21-05-2018 - De taken van de POH’s worden interessanter en uitdagender doordat steeds meer complexe zorg door de huisartsenpraktijk wordt geleverd. Dat is een verrijking van hun vakgebied en een uitdaging om nieuwe dingen te leren. Indutten is er niet bij! Lees wat de veranderingen voor de POH in de praktijk betekenen.

[Lees meer]


Interview met PVK Anjo Wijkmans

21-05-2018 - Hoogcomplexe zorg is dagelijkse kost voor Anjo Wijckmans. Sinds acht jaar werkt ze als praktijkverpleegkundige in de verpleeghuiszorg Vanuit die functie is ze sinds kort betrokken bij het opzetten van de ouderenzorg in huisartspraktijken. Wat is het verschil tussen een PVK in de huisartspraktijk en in het verpleeghuis? Waarom zou Anjo graag meer contact hebben met de POH's in huisartsenpraktijken? En wat vindt ze van de nieuwe HBO-V-opleiding?

[Lees meer]


POH-lunchbijeenkomsten een succes

21-05-2018 - UNICUM organiseert sinds kort lunchbijeenkomsten waar praktijkondersteuners kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Via dit platform kan UNICUM ook nieuwe ontwikkelingen met hen delen. Consulent Leonie Keizer maakt de balans op na de eerste twee bijeenkomsten.

[Lees meer]


Veel animo voor risicostratificatie

18-04-2018 - Het Jan van Es Instituut (Jvei) heeft recent bevestigd dat het valideringsonderzoek voor het risicostratificatiemodel definitief van start gaat. Negentig huisartsen in de regio’s ZOU en ZWU hebben zich inmiddels aangemeld bij UNICUM voor deelname aan dit onderzoek.

[Lees meer]


Ondersteuning bij AVG

16-04-2018 - UNICUM ondersteunt haar leden bij het voldoen aan de regels van de AVG. Dat doen we met praktische trainingen en handige voorbeelddocumenten en sjablonen. Ook komen we met een aanbod voor een collectieve Functionaris Gegevensbescherming (FG).

[Lees meer]


Afstemming met GEZ en OWZ over O&I

26-02-2018 - UNICUM bereidt zich voor op de nieuwe O&I financiering in 2019. In dit kader hebben de afgelopen weken overleggen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle GEZ- en OWZ-organisaties in beide regio’s van het werkgebied.

[Lees meer]


NIEUW: Regiobijeenkomsten voor POH's

26-02-2018 - Binnen het werkgebied van UNICUM zijn veel praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen werkzaam. UNICUM wil de POH’s graag met elkaar in contact brengen, zodat zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. Als regio-organisatie organiseren we daarom in zowel Zuidoost-Utrecht als Zuidwest-Utrecht bijeenkomsten voor POH’s als eerste opstap richting een regionaal netwerk voor POH’s.

[Lees meer]


Populatiegericht werken, iets voor u?!

22-02-2018 - Een populatiegerichte werkwijze kan helpen om de kwaliteit van de zorg te verhogen en zorgkosten te besparen. Het Jan Van Es Instituut (JVEI) werkt aan een instrument voor risicostratificatie. Dit instrument geeft inzicht in de risico's en aandachtspunten binnen uw praktijk, maar ook op wijk- en regioniveau. UNICUM participeert in dit valideringstraject. Doet u ook mee?

[Lees meer]


UNICUM is partner van de nationale eHealthweek

24-01-2018 - Van 20 tot en met 26 januari is het nationale eHealthweek. UNICUM is partner van de eHealthweek, want de aangesloten zorgprofessionals zijn volop bezig met het ontdekken, ontwikkelen en implementeren van eHealth in de praktijk. Om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken en om samenwerken te vergemakkelijken.

[Lees meer]


Huisartsen Zeist/Den Dolder promoten Zorg4Zeist app tijdens e-healthweek

23-01-2018 - Inwoners van Zeist en Den Dolder kunnen via de Zorg4Zeist-app van alles regelen met hun huisartsenpraktijk. Een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen en medicatiegegevens inzien bijvoorbeeld. Veel mensen kennen de app nog niet en dat is zonde, vinden de huisartsen. Tijdens de nationale e-healthweek (van 20 t/m 26 januari) promoten zij de app bij hun patiënten.

[Lees meer]


NIEUW: digitale zorgovereenkomsten 

22-12-2017 - Bij UNICUM aangesloten huisartsen en diëtisten hebben inmiddels de digitale zorgovereenkomsten 2018 ontvangen. Het is de eerste keer dat de overeenkomsten digitaal worden aangeboden.

[Lees meer]


Implementatie tool palliatieve zorg

28-11-2017 - UNICUM ondersteunt de implementatie van USD-4D in de eerste lijn. Projectleider Daniëlle Vissers: “Dit klachtendagboek wordt al in circa vijftien hospices gebruikt en als waardevol ervaren. Ook huisartsen en hun patiënten in de palliatieve fase kunnen hier veel aan hebben."

[Lees meer]


ALV - UNICUM Zuidoost-Utrecht

21-11-2017 - Op 12 december aanstaande vindt een gezamenlijke ALV plaats van de nieuwe coöperatie UNICUM Zuidoost-Utrecht en Huisartsen Coöperatie Zeist. De ALV start om 20.00 uur in hotel De Biltsche Hoek. De leden stemmen over de voorgenomen fusie tussen beide coöperaties. Bent u lid van deze coöperatie? Uw stem is nodig! Alleen wanneer driekwart van de leden een stem uitbrengt (waarvan driekwart positief of neutraal) kan de fusie doorgang vinden.

[Lees meer]


ALV - UNICUM Zuidwest-Utrecht

21-11-2017 - Het bestuur van de nieuwe coöperatie UNICUM Huisartsenzorg Zuidwest-Utrecht nodigt haar leden uit voor de eerste ALV op 7 december aanstaande. Kom kennis maken en koers bepalen!

[Lees meer]


Hoe bevalt de nieuwe communicatiemodule van Calculus in de praktijk?

16-11-2017 - Een aantal bij UNICUM aangesloten huisartsen gebruikt inmiddels de Calculus communicatiemodule om te overleggen met andere zorgprofessionals. Huisarts Dominique van Steenis en wijkverpleegkundige Adrie Zwijnenburg vertellen over hun eerste ervaringen. ‘Vooral bij chronische, complexe en terminale zorg ervaar ik de meerwaarde van de app’.

[Lees meer]


Handig rapport voor contracteren POH-S 2018

31-10-2017 - Voor het contracteren van de POH-S voor 2018 heeft u gegevens uit het HIS nodig. Het bij elkaar zoeken van deze gegevens is vaak een tijdrovende klus. Daarom heeft UNICUM geregeld dat alle aangesloten praktijken een persoonlijk rapport met alle benodigde gegevens kunnen downloaden via Calculus VIPLive. Hiermee regelt u eenvoudig het contracteren van de POH-S voor 2018.

[Lees meer]


Groepseducatie geven over leefstijl, iets voor jou?!

18-10-2017 - UNICUM is op zoek naar POH’s die groepseducatie willen geven aan mensen met een chronische aandoening. Niet alleen in de eigen praktijk, maar ook in andere praktijken in de eigen UNICUM-regio. Door meerdere trainers op te leiden, zorgen we ervoor dat straks alle bij UNICUM aangesloten praktijken structureel groepseducatie kunnen aanbieden.

[Lees meer]


Dappere keuzes in de GGZ

10-10-2017 - Op 9 november vindt de tweede Optimale Zorg - Dappere Dokters werkconferentie in de regio Utrecht plaats. Het thema is Dappere keuzes in de GGZ. Op deze werkconferentie werken huisartsen, psychiaters, geriaters en andere geïnteresseerde medisch specialisten met elkaar samen in kleine werkgroepen. Lees verder voor meer info en inschrijven.

[Lees meer]


PreventZorg heet vanaf 4 oktober 2017 UNICUM

05-10-2017 - Met ingang van 4 oktober 2017 heeft PreventZorg een nieuwe naam. Wij gaan verder als UNICUM Huisartsenzorg. Niet alleen de naam is veranderd. De organisatie heeft ook een nieuwe structuur die aansluit op de ontwikkelingen en uitdagingen in de eerstelijns zorg, waarbij een steeds belangrijker rol voor de regio is weggelegd en waarin de huisartsen gezamenlijk een regierol vervullen.

[Lees meer]


Veilig e-mail op elke werkplek in uw praktijk

04-10-2017 - Vanaf 11 september 2017 kunnen huisartsen in Midden-Nederland zich aanmelden voor kosteloze inrichting van veilig e-mail in hun praktijk. Maak hiervoor snel een afspraak. Dan kunt u op korte termijn veilig per e-mail kunt communiceren met andere zorgprofessionals en met patiënten. Zo voorkomt u het lekken van persoonsgegevens en de daaraan verbonden hoge boetes.

[Lees meer]


22 mei - Dag van de POH
22 mei is het de landelijke dag van de praktijkondersteuner (POH). Binnen UNICUM willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Want hoewel de functie van POH relatief kort bestaat, is deze niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Beter gezegd: we kunnen echt niet meer zonder! En we waarderen de inzet, kennis en vaardigheden van deze betrokken zorgprofessionals enorm. Lees de POH-special!
Wat komt er de komende jaren op de POH af?
De taken van de POH’s worden interessanter en uitdagender doordat steeds meer complexe zorg door de huisartsenpraktijk wordt geleverd. Dat is een verrijking van hun vakgebied en een uitdaging om nieuwe dingen te leren. Indutten is er niet bij! Lees wat de veranderingen voor de POH in de praktijk betekenen.
Interview met PVK Anjo Wijkmans
Hoogcomplexe zorg is dagelijkse kost voor Anjo Wijckmans. Sinds acht jaar werkt ze als praktijkverpleegkundige in de verpleeghuiszorg Vanuit die functie is ze sinds kort betrokken bij het opzetten van de ouderenzorg in huisartspraktijken. Wat is het verschil tussen een PVK in de huisartspraktijk en in het verpleeghuis? Waarom zou Anjo graag meer contact hebben met de POH's in huisartsenpraktijken? En wat vindt ze van de nieuwe HBO-V-opleiding?