Unicum
Unicum

Nieuws

Special over OPEN

08-11-2019 - Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.

[Lees meer]


Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm

15-10-2019 - Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.

[Lees meer]


Update risicostratificatietraject

01-10-2019 - Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.

[Lees meer]


Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp

30-09-2019 - Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.

[Lees meer]


Bekend gezicht, nieuwe functie

16-09-2019 - Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...

[Lees meer]


De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..

09-09-2019 - Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.

[Lees meer]


Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte

25-06-2019 - Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.

[Lees meer]


VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone

25-06-2019 - Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!

[Lees meer]


Kom ook naar het UNICUM Symposium!

18-06-2019 - Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!

[Lees meer]


POH’s in het zonnetje gezet

29-05-2019 - Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.

[Lees meer]


Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema

28-05-2019 - Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.

[Lees meer]


Wensen en grenzen in de laatste levensfase

20-05-2019 - Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.

[Lees meer]


Animatie spinnenweb positieve gezondheid

20-05-2019 - Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.

[Lees meer]


Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk

16-05-2019 - Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.

[Lees meer]


Communicatie over wijzigingen Huisartsenposten Zeist en Houten

26-04-2019 - Per 1 mei aanstaande sluit de Huisartsenpost in Zeist in de nacht en per 1 juli sluit de Huisartsenpost in Houten. Om inwoners en betrokkenen te informeren over de gevolgen van deze maatregelen heeft Primair persberichten verstuurd. Daarnaast is er een patiëntenflyer gemaakt over de sluiting in Houten die de huisartsen binnenkort ontvangen.

[Lees meer]


Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp

15-04-2019 - De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.

[Lees meer]


Positieve gezondheid, er is geen escape!

15-04-2019 - Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.

[Lees meer]


Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert

08-04-2019 - Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!

[Lees meer]


Nascholing nieuwe richtlijn CVRM

27-03-2019 - Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.

[Lees meer]


Aan de slag met ‘oogst’ bijeenkomsten over regioplan ZWU

22-03-2019 - Wat moet er in het regioplan voor Zuidwest-Utrecht komen? Dat besprak het bestuur van de regio-organisatie in oprichting in januari, februari en maart met de huisartsen uit de regio en hun multidisciplinaire samenwerkingspartners. Per gemeente vond een gesprek plaats. In dit artikel leest u de highlights uit de ronde langs de gemeenten.

[Lees meer]


Denksessies toekomst ANW-zorg

06-03-2019 - Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?

[Lees meer]


Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?

14-02-2019 - Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!

[Lees meer]


Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede

24-01-2019 - Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."

[Lees meer]


Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award

24-01-2019 - Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.

[Lees meer]


Nieuwe stappen in oprichting regio-organisatie Zuidwest-Utrecht

22-01-2019 - Op 21 november jl. presenteerde het bestuur van de regio-organisatie in oprichting aan alle huisartsen in de regio ZWU de stand van zaken omtrent de vorming van de nieuwe organisatie en de O&I-contractering. Zij gingen in op de structuur van de nieuwe organisatie en de planning van het proces. Daarnaast werden de ideeën over het lidmaatschap en bestuur gedeeld.

[Lees meer]


Zorg4Zeist app: Top-3 huisartsen in het zonnetje gezet

14-12-2018 - Op een druilerige 5 december werden drie huisartsen in het zonnetje gezet. Het betreft de drie huisartsen met de meeste aangesloten patiënten op de Zorg4Zeist app. De Zeister regio (inclusief Den Dolder) scoort ver boven het landelijk gemiddelde, maar huisartsen Rian van Kessel, Roel van Kuppevelt en Luuk van Eijk zijn de koplopers.

[Lees meer]


Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app

11-12-2018 - Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.

[Lees meer]


Leergang Leiderschap tegen gereduceerd tarief

03-12-2018 - Op 13 december aanstaande start de achtdaagse leergang ‘Leiderschap in een veranderende eerstelijns omgeving' van het Jan van Es Instituut. Vorig jaar volgden UNICUM-bestuurders en meerdere aangesloten huisartsen met (mogelijke) bestuurdersambitie deze leergang met veel enthousiasme. Bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals kunnen deze leergang tegen een gereduceerd tarief volgen.

[Lees meer]


Magazine van ZZ naar GG

08-11-2018 - VOZ magazine heeft een themanummer over 'van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag' uitgebracht met Louis Overgoor als gasthoofdredacteur. In dit magazine leest u visies en praktijkervaringen op het vlak van ZZ/GG van experts van ieder niveau. Ter inspiratie!

[Lees meer]


Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid

08-11-2018 - Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.

[Lees meer]


Verslag eerste bijeenkomst praktijkmanagers

24-10-2018 - Afgelopen 22 oktober organiseerde UNICUM een eerste netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers. De resultaten van de onder huisartsen gehouden enquête over praktijkmanagement werden gepresenteerd en Zilveren Kruis ging in op de aangepaste voorwaarden voor vergoeding in 2019.

[Lees meer]


Fennameen, film over positief leven met een beperking

17-10-2018 - We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.

[Lees meer]


Fluitend aan het werk

15-10-2018 - Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.

[Lees meer]


Gezocht: huisartsenpraktijken voor deelname aan SUCCESS-studie

01-10-2018 - Marthe Mansour werkt als promovendus op de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC. Zij onderzoekt het effect en de wenselijkheid van een stoppen-met-roken strategie die in de huisartsenpraktijk wordt aangeboden aan vrouwen die de praktijk bezoeken voor het uitstrijkje. Voor deze ‘SUCCESS-studie’ is zij op zoek naar enthousiaste huisartsenpraktijken die willen meewerken.

[Lees meer]


Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht

06-09-2018 - Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.

[Lees meer]


Innovatiegelden voor regio ZOU aangevraagd

06-09-2018 - UNICUM-regio Zuidoost-Utrecht heeft op 31 augustus innovatiegelden voor drie projecten aangevraagd bij de regiotafel voor 2019. Medio november verwachten wij bericht te ontvangen van de regiotafel over de toekenning van het innovatiegeld.

[Lees meer]


Krachtenbundeling regio ZWU

12-07-2018 - Vier huisartsenorganisaties in de regio ZWU hebben met elkaar de intentie uitgesproken om de krachten te bundelen en één regio-organisatie te vormen. De betrokken organisaties zijn Zorg In Houten, Zorggroep Nieuwegein, UNICUM Zuidwest-Utrecht en zorggroep de Meridiaan. Zij hebben gezamenlijk een stuurgroep gevormd die richting geeft aan de beoogde regionalisering. In een nieuwsbrief informeren zij u over de laatste stand van zaken omtrent de boogde regionalisering.

[Lees meer]


Prismatrainingen in het najaar

12-07-2018 - Komend najaar wordt het groepseducatieprogramma Prisma in meerdere UNICUM-praktijken aan patiënten aangeboden. Dit programma leert deelnemers in korte tijd hun ziekte (of het risico erop) begrijpen, waardoor zij in staat zijn weloverwogen keuzes te maken rond hun leefstijl.

[Lees meer]


Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU

05-07-2018 - Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.

[Lees meer]


Kosteloos advies over de ICT in uw praktijk

05-07-2018 - Bent u benieuwd waar uw praktijk staat als het gaat om digitalisering? Heeft u behoefte aan een stappenplan voor de doorontwikkeling van uw ICT-omgeving? De ICT-ladder helpt hierbij met een analyse en adviesrapport. De kosten worden tijdelijk vergoed door Zilveren Kruis voor een beperkt aantal praktijken in Midden-Nederland.

[Lees meer]


Exceltraining: ‘Uitleg en gelijk doen, dat werkt heel goed!’

05-07-2018 - Uit contacten met praktijken bleek bij herhaling dat sommige praktijkondersteuners onvoldoende kennis van Excel hebben. Hierdoor kunnen zij niet optimaal gebruikmaken van VIP-rapportages. UNICUM heeft de handschoen opgepakt: speciaal voor POH’s is een Excel-voor-VIP-training opgezet. Op 20 juni namen bijna dertig praktijkondersteuners deel aan deze training.

[Lees meer]


Project Veilig e-mail in de zorg: Resultaat om trots op te zijn

20-06-2018 - Huisartsen in Midden-Nederland zijn massaal overgestapt op veilig e-mailen. Zij konden veilig e-mail laten inrichten in hun praktijk dankzij het project Veilig e-mailen in de zorg. Van de 303 aangeschreven praktijken reageerden er 267 op het aanbod. Lees verder voor meer informatie over de aanpak, resultaten en het vervolg.

[Lees meer]


Krachtenbundeling in de regio ZWU

14-06-2018 - Zo’n dertig huisartsen kwamen op 23 mei in Houten bij elkaar om met de huisartsenbestuurders en het management van de huisartsenorganisaties van gedachten te wisselen. Thema’s waren de voorgenomen krachtenbundeling in de regio en de betekenis hierin van de nieuwe O&I-financiering. Lees verder om een impressie van deze bijeenkomst te krijgen.

[Lees meer]


Evaluatie aanpak persoonsgericht werken

13-06-2018 - Wat levert persoonsgericht werken op in de praktijk en hoe wordt de ondersteuning van UNICUM op dit vlak door zorgprofessionals ervaren? Dat staat in de onlangs gepubliceerde digitale evaluatie.

[Lees meer]


Medisch Directeur Jaap van der Horst kondigt vertrek aan

01-06-2018 - Jaap van der Horst, medisch directeur bij UNICUM, heeft aangekondigd zijn functie per 1 oktober 2018 neer te leggen. Jaap heeft besloten dat hij zich, na twaalf mooie jaren als voorzitter van PreventZorg Coöperatie en vanaf 2013 ook als medisch directeur, wil gaan richten op nieuwe uitdagingen.

[Lees meer]


Interview met PVK Anjo Wijkmans

21-05-2018 - Hoogcomplexe zorg is dagelijkse kost voor Anjo Wijckmans. Sinds acht jaar werkt ze als praktijkverpleegkundige in de verpleeghuiszorg Vanuit die functie is ze sinds kort betrokken bij het opzetten van de ouderenzorg in huisartspraktijken. Wat is het verschil tussen een PVK in de huisartspraktijk en in het verpleeghuis? Waarom zou Anjo graag meer contact hebben met de POH's in huisartsenpraktijken? En wat vindt ze van de nieuwe HBO-V-opleiding?

[Lees meer]


POH-lunchbijeenkomsten een succes

21-05-2018 - UNICUM organiseert sinds kort lunchbijeenkomsten waar praktijkondersteuners kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Via dit platform kan UNICUM ook nieuwe ontwikkelingen met hen delen. Consulent Leonie Keizer maakt de balans op na de eerste twee bijeenkomsten.

[Lees meer]


22 mei - Dag van de POH

21-05-2018 - 22 mei is het de landelijke dag van de praktijkondersteuner (POH). Binnen UNICUM willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Want hoewel de functie van POH relatief kort bestaat, is deze niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Beter gezegd: we kunnen echt niet meer zonder! En we waarderen de inzet, kennis en vaardigheden van deze betrokken zorgprofessionals enorm. Lees de POH-special!

[Lees meer]


Wat komt er de komende jaren op de POH af?

21-05-2018 - De taken van de POH’s worden interessanter en uitdagender doordat steeds meer complexe zorg door de huisartsenpraktijk wordt geleverd. Dat is een verrijking van hun vakgebied en een uitdaging om nieuwe dingen te leren. Indutten is er niet bij! Lees wat de veranderingen voor de POH in de praktijk betekenen.

[Lees meer]


Veel animo voor risicostratificatie

18-04-2018 - Het Jan van Es Instituut (Jvei) heeft recent bevestigd dat het valideringsonderzoek voor het risicostratificatiemodel definitief van start gaat. Negentig huisartsen in de regio’s ZOU en ZWU hebben zich inmiddels aangemeld bij UNICUM voor deelname aan dit onderzoek.

[Lees meer]


Ondersteuning bij AVG

16-04-2018 - UNICUM ondersteunt haar leden bij het voldoen aan de regels van de AVG. Dat doen we met praktische trainingen en handige voorbeelddocumenten en sjablonen. Ook komen we met een aanbod voor een collectieve Functionaris Gegevensbescherming (FG).

[Lees meer]


Afstemming met GEZ en OWZ over O&I

26-02-2018 - UNICUM bereidt zich voor op de nieuwe O&I financiering in 2019. In dit kader hebben de afgelopen weken overleggen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle GEZ- en OWZ-organisaties in beide regio’s van het werkgebied.

[Lees meer]


NIEUW: Regiobijeenkomsten voor POH's

26-02-2018 - Binnen het werkgebied van UNICUM zijn veel praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen werkzaam. UNICUM wil de POH’s graag met elkaar in contact brengen, zodat zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. Als regio-organisatie organiseren we daarom in zowel Zuidoost-Utrecht als Zuidwest-Utrecht bijeenkomsten voor POH’s als eerste opstap richting een regionaal netwerk voor POH’s.

[Lees meer]


Populatiegericht werken, iets voor u?!

22-02-2018 - Een populatiegerichte werkwijze kan helpen om de kwaliteit van de zorg te verhogen en zorgkosten te besparen. Het Jan Van Es Instituut (JVEI) werkt aan een instrument voor risicostratificatie. Dit instrument geeft inzicht in de risico's en aandachtspunten binnen uw praktijk, maar ook op wijk- en regioniveau. UNICUM participeert in dit valideringstraject. Doet u ook mee?

[Lees meer]


UNICUM is partner van de nationale eHealthweek

24-01-2018 - Van 20 tot en met 26 januari is het nationale eHealthweek. UNICUM is partner van de eHealthweek, want de aangesloten zorgprofessionals zijn volop bezig met het ontdekken, ontwikkelen en implementeren van eHealth in de praktijk. Om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken en om samenwerken te vergemakkelijken.

[Lees meer]


Huisartsen Zeist/Den Dolder promoten Zorg4Zeist app tijdens e-healthweek

23-01-2018 - Inwoners van Zeist en Den Dolder kunnen via de Zorg4Zeist-app van alles regelen met hun huisartsenpraktijk. Een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen en medicatiegegevens inzien bijvoorbeeld. Veel mensen kennen de app nog niet en dat is zonde, vinden de huisartsen. Tijdens de nationale e-healthweek (van 20 t/m 26 januari) promoten zij de app bij hun patiënten.

[Lees meer]


NIEUW: digitale zorgovereenkomsten 

22-12-2017 - Bij UNICUM aangesloten huisartsen en diëtisten hebben inmiddels de digitale zorgovereenkomsten 2018 ontvangen. Het is de eerste keer dat de overeenkomsten digitaal worden aangeboden.

[Lees meer]


Implementatie tool palliatieve zorg

28-11-2017 - UNICUM ondersteunt de implementatie van USD-4D in de eerste lijn. Projectleider Daniëlle Vissers: “Dit klachtendagboek wordt al in circa vijftien hospices gebruikt en als waardevol ervaren. Ook huisartsen en hun patiënten in de palliatieve fase kunnen hier veel aan hebben."

[Lees meer]


ALV - UNICUM Zuidwest-Utrecht

21-11-2017 - Het bestuur van de nieuwe coöperatie UNICUM Huisartsenzorg Zuidwest-Utrecht nodigt haar leden uit voor de eerste ALV op 7 december aanstaande. Kom kennis maken en koers bepalen!

[Lees meer]


ALV - UNICUM Zuidoost-Utrecht

21-11-2017 - Op 12 december aanstaande vindt een gezamenlijke ALV plaats van de nieuwe coöperatie UNICUM Zuidoost-Utrecht en Huisartsen Coöperatie Zeist. De ALV start om 20.00 uur in hotel De Biltsche Hoek. De leden stemmen over de voorgenomen fusie tussen beide coöperaties. Bent u lid van deze coöperatie? Uw stem is nodig! Alleen wanneer driekwart van de leden een stem uitbrengt (waarvan driekwart positief of neutraal) kan de fusie doorgang vinden.

[Lees meer]


Hoe bevalt de nieuwe communicatiemodule van Calculus in de praktijk?

16-11-2017 - Een aantal bij UNICUM aangesloten huisartsen gebruikt inmiddels de Calculus communicatiemodule om te overleggen met andere zorgprofessionals. Huisarts Dominique van Steenis en wijkverpleegkundige Adrie Zwijnenburg vertellen over hun eerste ervaringen. ‘Vooral bij chronische, complexe en terminale zorg ervaar ik de meerwaarde van de app’.

[Lees meer]


Handig rapport voor contracteren POH-S 2018

31-10-2017 - Voor het contracteren van de POH-S voor 2018 heeft u gegevens uit het HIS nodig. Het bij elkaar zoeken van deze gegevens is vaak een tijdrovende klus. Daarom heeft UNICUM geregeld dat alle aangesloten praktijken een persoonlijk rapport met alle benodigde gegevens kunnen downloaden via Calculus VIPLive. Hiermee regelt u eenvoudig het contracteren van de POH-S voor 2018.

[Lees meer]


Groepseducatie geven over leefstijl, iets voor jou?!

18-10-2017 - UNICUM is op zoek naar POH’s die groepseducatie willen geven aan mensen met een chronische aandoening. Niet alleen in de eigen praktijk, maar ook in andere praktijken in de eigen UNICUM-regio. Door meerdere trainers op te leiden, zorgen we ervoor dat straks alle bij UNICUM aangesloten praktijken structureel groepseducatie kunnen aanbieden.

[Lees meer]


Dappere keuzes in de GGZ

10-10-2017 - Op 9 november vindt de tweede Optimale Zorg - Dappere Dokters werkconferentie in de regio Utrecht plaats. Het thema is Dappere keuzes in de GGZ. Op deze werkconferentie werken huisartsen, psychiaters, geriaters en andere geïnteresseerde medisch specialisten met elkaar samen in kleine werkgroepen. Lees verder voor meer info en inschrijven.

[Lees meer]


PreventZorg heet vanaf 4 oktober 2017 UNICUM

05-10-2017 - Met ingang van 4 oktober 2017 heeft PreventZorg een nieuwe naam. Wij gaan verder als UNICUM Huisartsenzorg. Niet alleen de naam is veranderd. De organisatie heeft ook een nieuwe structuur die aansluit op de ontwikkelingen en uitdagingen in de eerstelijns zorg, waarbij een steeds belangrijker rol voor de regio is weggelegd en waarin de huisartsen gezamenlijk een regierol vervullen.

[Lees meer]


Veilig e-mail op elke werkplek in uw praktijk

04-10-2017 - Vanaf 11 september 2017 kunnen huisartsen in Midden-Nederland zich aanmelden voor kosteloze inrichting van veilig e-mail in hun praktijk. Maak hiervoor snel een afspraak. Dan kunt u op korte termijn veilig per e-mail kunt communiceren met andere zorgprofessionals en met patiënten. Zo voorkomt u het lekken van persoonsgegevens en de daaraan verbonden hoge boetes.

[Lees meer]


Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.