Unicum
Unicum

Gegevens en onderzoek

Gegevens, onderzoek en rapportages

Wij zijn verplicht om rapportages over de geleverde zorg te sturen naar zorgverzekeraars. Zo kunnen zij vaststellen of wij ons aan de afspraken hebben gehouden. Het doel van die afspraken is om goede zorg te leveren en de kosten in de hand te houden. In deze rapportages staan nooit gegevens van individuele personen. In de rapportage staat dus niet of iemand vorig jaar een oogonderzoek heeft gehad. De rapportage kan wel laten zien hoeveel procent van de mensen met diabetes binnen een bepaalde huisartsenpraktijk dit onderzoek hebben gehad.

We sturen ook rapportages naar InEen, onze brancheorganisatie, om onze prestaties te vergelijken met die van andere zorggroepen. De landelijke gegevens worden bovendien gebruikt om de basisprogramma’s en richtlijnen voor de zorg aan te passen aan nieuwe trends en ontwikkelingen. Deze rapportages zijn gebaseerd op de gegevens die tot onze beschikking staan en bevatten dus nooit medische gegevens over individuele mensen.

Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens werken we samen met twee externe organisaties.

  • De Erasmus Universiteit in Rotterdam haalt twee keer per jaar gegevens op die de basis vormen voor de afgesproken rapportages aan de zorgverzekeraars.
  • Daarnaast is Calculus VIPLive ingeschakeld voor de gegevensverwerking. Zij verzamelen elk kwartaal diverse gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg aan mensen met diabetes en COPD. Op die manier weten we of de deelnemende huisartsen in de afgesproken pas lopen en kunnen we praktijken waar dat nog niet lukt, helpen om hun zorg te verbeteren. 

Met deze twee organisaties hebben wij en de bij ons aangesloten zorgprofessionals strikte afspraken gemaakt over gebruik en beveiliging van de gegevens.

De huisarts kan de verzamelde informatie ook gebruiken voor het verbeteren van de zorg voor mensen met diabetes type 2, COPD en andere chronische aandoeningen in de eigen praktijk. Van de verwerking van de gegevens door deze organisaties hebben wij melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens.

De gegevensverwerking is gebonden aan wettelijke eisen en landelijke regels. Die zijn gericht op het bewaken van het beroepsgeheim en het beschermen van persoonsgegevens. Ter beveiliging van uw privacy worden de gegevens altijd versleuteld en via beveiligde elektronische routes verstuurd.

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.