Unicum
Unicum

Organisatie

Wensen en grenzen in de laatste levensfase

Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling. 

De film ‘De dappere patiënt’ brengt verschillende ouderen in beeld. Ze spreken met elkaar en met de huisarts over wat zij belangrijk vinden in het leven. De een mankeert niets en hoopt nog lang te leven, de ander voelt het einde naderen. Voor ieder van hen geldt dat ze wensen hebben ten aanzien van de laatste levensfase. Willen ze nog een grote operatie ondergaan of gereanimeerd worden? Moet alles uit de kast gehaald worden om het leven te rekken? Willen ze zo lang mogelijk doorgaan met behandelingen, ook als dat veel ziekenhuisbezoeken betekent? Of brengen zij hun tijd juist liever rustig thuis met hun dierbaren door?

Wensen en grenzen
Wensen en grenzen als het gaat om zorg en behandeling: de instemmende geluiden die vanuit het publiek klinken tijdens de film, geven aan dat het onderwerp leeft. Voor de een is het best confronterend om hierover na te denken, dat voelt als ‘de goden verzoeken’. De ander is nuchter en zegt ‘we gaan allemaal dood, dus je kunt er maar beter op voorbereid zijn’. Aanwezige huisartsen waren onder de indruk van de film: ‘Ik hoop dat mijn patiënten zich vrij voelen om hun wensen en grenzen met mij te delen: wat wilt u, hoe ver wilt u gaan in behandelingen, hoe staat u in het leven en wat als u iets overkomt? Dat wil ik graag weten, dan begrijp ik iemand beter en kan ik er rekening mee houden.’

Drempels in de praktijk
Hoe het bespreken van behandelwensen in de praktijk vorm kan krijgen, bespreken de aanwezigen met het vierkoppige panel op het podium: huisartsen Floris Hirsch en Kirsten de Leeuw, Corry Vroon (NUZO) en Harcko Pama (KBO-PCOB). Duidelijk werd dat veel mensen hun behandelwensen graag willen bespreken, maar toch een drempel ervaren om dit te doen. Heeft de huisarts wel tijd voor zo’n gesprek, ook als ik nu nog niets mankeer? Hoe kom ik voorbij de assistente? En wat als ik er volgend jaar anders over denk?

Op zoek naar mogelijkheden
Een van de geopperde oplossingen is het bedenken van een naam, zoals bijvoorbeeld ‘sleutelgesprek’ of ‘behandelwensengesprek’. Dat maakt het makkelijker om een afspraak te maken. Wat de meeste aanwezigen betreft mag de huisarts mensen actief uitnodigen. En een vast moment in de week vrijhouden voor dit soort gesprekken kan wellicht helpend zijn. Huisartsen en ouderenbonden gaan de komende tijd verder met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat ouderen op een laagdrempelige manier bij de huisarts terecht kunnen om hun wensen en grenzen te bespreken.

Deze filmavond is een initiatief van het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) en Optimale Zorg-Dappere Dokters. Deze beweging zet zich in voor optimale zorg: de meest gunstige zorg voor de patiënt waarbij de persoon belangrijker is dan de ziekte. Kijk voor meer informatie op www.optimalezorg-dapperedokters.nl en www.nuzo-utrecht.nl.

[Meer nieuws]

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.