Unicum
Unicum

Organisatie

Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU

Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.

Zowel UNICUM als de WDH organiseert nascholingen voor medewerkers van huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Utrecht. De organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in de ontwikkeling van een regionaal afgestemd nascholingsaanbod voor huisartsen.

Carin Bonekamp, huisarts in Zeist en voorzitter van de WDH Zuidoost-Utrecht: “Door samen te werken kunnen we een evenwichtig programma bieden. Ten eerste stemmen we af op inhoud. Zodat we niet dezelfde nascholingen organiseren of inkopen en andere thema’s juist onderbelicht blijven. Ten tweede is het handig om samen naar een goede verdeling over het jaar te kijken. Drie nascholingen in de week: daar zit natuurlijk niemand op te wachten.”

Elkaar ontmoeten binnen de regio
“We kijken goed naar welke nascholingen we specifiek op maat voor regio ZOU willen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan nascholingsbijeenkomsten in samenwerking met specialisten uit een bepaald ziekenhuis, zoals de Haspels van de WDH-ZOU en de casuïstiekavonden van UNICUM. Deze zijn bedoeld voor huisartsen uit het gebied rondom het betreffende ziekenhuis. We vinden het vooral een meerwaarde als huisartsen uit de regio elkaar treffen tijdens de nascholingen. Het is leuk en goed om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat kan de onderlinge samenwerking bevorderen. Soms biedt het echter ook voordelen om trainingen juist breder aan te bieden. Stel, je wilt elk kwartaal een introductietraining VIPlive geven: handig voor nieuwe medewerkers. Dan krijg je die binnen ZOU wellicht niet elk kwartaal vol, maar als je hem in het hele werkgebied van UNICUM aanbiedt, zijn er wel voldoende deelnemers.”

Gezamenlijke nascholingskalender
“Voor andere, meer algemene en niet-regiospecifieke onderwerpen maken we gebruik van het aanbod van andere partijen, zoals Primair. Ook met hen willen we afstemmen over aanbod en planning. Voor wat betreft de scholingen COPD en Diabetes blijven we samenwerken met de CAHAG en Langerhans. Zo werken we aan een overzichtelijke en afgestemde nascholingskalender voor 2019.”

De gezamenlijke nascholingskalender is te vinden op de website van UNICUM.

 

[Meer nieuws]

Fennameen, film over positief leven met een beperking
We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.
Fluitend aan het werk
Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.
Gezocht: huisartsenpraktijken voor deelname aan SUCCESS-studie
Marthe Mansour werkt als promovendus op de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC. Zij onderzoekt het effect en de wenselijkheid van een stoppen-met-roken strategie die in de huisartsenpraktijk wordt aangeboden aan vrouwen die de praktijk bezoeken voor het uitstrijkje. Voor deze ‘SUCCESS-studie’ is zij op zoek naar enthousiaste huisartsenpraktijken die willen meewerken.
Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht
Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.
Innovatiegelden voor regio ZOU aangevraagd
UNICUM-regio Zuidoost-Utrecht heeft op 31 augustus innovatiegelden voor drie projecten aangevraagd bij de regiotafel voor 2019. Medio november verwachten wij bericht te ontvangen van de regiotafel over de toekenning van het innovatiegeld.
Prismatrainingen in het najaar
Komend najaar wordt het groepseducatieprogramma Prisma in meerdere UNICUM-praktijken aan patiënten aangeboden. Dit programma leert deelnemers in korte tijd hun ziekte (of het risico erop) begrijpen, waardoor zij in staat zijn weloverwogen keuzes te maken rond hun leefstijl.
Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU
Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.
Project Veilig e-mail in de zorg: Resultaat om trots op te zijn
Huisartsen in Midden-Nederland zijn massaal overgestapt op veilig e-mailen. Zij konden veilig e-mail laten inrichten in hun praktijk dankzij het project Veilig e-mailen in de zorg. Van de 303 aangeschreven praktijken reageerden er 267 op het aanbod. Lees verder voor meer informatie over de aanpak, resultaten en het vervolg.
Krachtenbundeling in de regio ZWU
Zo’n dertig huisartsen kwamen op 23 mei in Houten bij elkaar om met de huisartsenbestuurders en het management van de huisartsenorganisaties van gedachten te wisselen. Thema’s waren de voorgenomen krachtenbundeling in de regio en de betekenis hierin van de nieuwe O&I-financiering. Lees verder om een impressie van deze bijeenkomst te krijgen.