Unicum
Unicum

Organisatie

Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU

Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.

Zowel UNICUM als de WDH organiseert nascholingen voor medewerkers van huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Utrecht. De organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in de ontwikkeling van een regionaal afgestemd nascholingsaanbod voor huisartsen.

Carin Bonekamp, huisarts in Zeist en voorzitter van de WDH Zuidoost-Utrecht: “Door samen te werken kunnen we een evenwichtig programma bieden. Ten eerste stemmen we af op inhoud. Zodat we niet dezelfde nascholingen organiseren of inkopen en andere thema’s juist onderbelicht blijven. Ten tweede is het handig om samen naar een goede verdeling over het jaar te kijken. Drie nascholingen in de week: daar zit natuurlijk niemand op te wachten.”

Elkaar ontmoeten binnen de regio
“We kijken goed naar welke nascholingen we specifiek op maat voor regio ZOU willen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan nascholingsbijeenkomsten in samenwerking met specialisten uit een bepaald ziekenhuis, zoals de Haspels van de WDH-ZOU en de casuïstiekavonden van UNICUM. Deze zijn bedoeld voor huisartsen uit het gebied rondom het betreffende ziekenhuis. We vinden het vooral een meerwaarde als huisartsen uit de regio elkaar treffen tijdens de nascholingen. Het is leuk en goed om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat kan de onderlinge samenwerking bevorderen. Soms biedt het echter ook voordelen om trainingen juist breder aan te bieden. Stel, je wilt elk kwartaal een introductietraining VIPlive geven: handig voor nieuwe medewerkers. Dan krijg je die binnen ZOU wellicht niet elk kwartaal vol, maar als je hem in het hele werkgebied van UNICUM aanbiedt, zijn er wel voldoende deelnemers.”

Gezamenlijke nascholingskalender
“Voor andere, meer algemene en niet-regiospecifieke onderwerpen maken we gebruik van het aanbod van andere partijen, zoals Primair. Ook met hen willen we afstemmen over aanbod en planning. Voor wat betreft de scholingen COPD en Diabetes blijven we samenwerken met de CAHAG en Langerhans. Zo werken we aan een overzichtelijke en afgestemde nascholingskalender voor 2019.”

De gezamenlijke nascholingskalender is te vinden op de website van UNICUM.

 

[Meer nieuws]

Communicatie over wijzigingen Huisartsenposten Zeist en Houten
Per 1 mei aanstaande sluit de Huisartsenpost in Zeist in de nacht en per 1 juli sluit de Huisartsenpost in Houten. Om inwoners en betrokkenen te informeren over de gevolgen van deze maatregelen heeft Primair persberichten verstuurd. Daarnaast is er een patiëntenflyer gemaakt over de sluiting in Houten die de huisartsen binnenkort ontvangen.
Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?