Unicum
Unicum

Organisatie

Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU

Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.

Zowel UNICUM als de WDH organiseert nascholingen voor medewerkers van huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Utrecht. De organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in de ontwikkeling van een regionaal afgestemd nascholingsaanbod voor huisartsen.

Carin Bonekamp, huisarts in Zeist en voorzitter van de WDH Zuidoost-Utrecht: “Door samen te werken kunnen we een evenwichtig programma bieden. Ten eerste stemmen we af op inhoud. Zodat we niet dezelfde nascholingen organiseren of inkopen en andere thema’s juist onderbelicht blijven. Ten tweede is het handig om samen naar een goede verdeling over het jaar te kijken. Drie nascholingen in de week: daar zit natuurlijk niemand op te wachten.”

Elkaar ontmoeten binnen de regio
“We kijken goed naar welke nascholingen we specifiek op maat voor regio ZOU willen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan nascholingsbijeenkomsten in samenwerking met specialisten uit een bepaald ziekenhuis, zoals de Haspels van de WDH-ZOU en de casuïstiekavonden van UNICUM. Deze zijn bedoeld voor huisartsen uit het gebied rondom het betreffende ziekenhuis. We vinden het vooral een meerwaarde als huisartsen uit de regio elkaar treffen tijdens de nascholingen. Het is leuk en goed om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat kan de onderlinge samenwerking bevorderen. Soms biedt het echter ook voordelen om trainingen juist breder aan te bieden. Stel, je wilt elk kwartaal een introductietraining VIPlive geven: handig voor nieuwe medewerkers. Dan krijg je die binnen ZOU wellicht niet elk kwartaal vol, maar als je hem in het hele werkgebied van UNICUM aanbiedt, zijn er wel voldoende deelnemers.”

Gezamenlijke nascholingskalender
“Voor andere, meer algemene en niet-regiospecifieke onderwerpen maken we gebruik van het aanbod van andere partijen, zoals Primair. Ook met hen willen we afstemmen over aanbod en planning. Voor wat betreft de scholingen COPD en Diabetes blijven we samenwerken met de CAHAG en Langerhans. Zo werken we aan een overzichtelijke en afgestemde nascholingskalender voor 2019.”

De gezamenlijke nascholingskalender is te vinden op de website van UNICUM.

 

[Meer nieuws]

Leergang Leiderschap tegen gereduceerd tarief
Op 13 december aanstaande start de achtdaagse leergang ‘Leiderschap in een veranderende eerstelijns omgeving' van het Jan van Es Instituut. Vorig jaar volgden UNICUM-bestuurders en meerdere aangesloten huisartsen met (mogelijke) bestuurdersambitie deze leergang met veel enthousiasme. Bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals kunnen deze leergang tegen een gereduceerd tarief volgen.
Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid
Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.
Verslag eerste bijeenkomst praktijkmanagers
Afgelopen 22 oktober organiseerde UNICUM een eerste netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers. De resultaten van de onder huisartsen gehouden enquête over praktijkmanagement werden gepresenteerd en Zilveren Kruis ging in op de aangepaste voorwaarden voor vergoeding in 2019.
Fennameen, film over positief leven met een beperking
We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.
Fluitend aan het werk
Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.
Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht
Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.