Unicum
Unicum

Organisatie

Evaluatie aanpak persoonsgericht werken

Regio-organisatie UNICUM ondersteunt aangesloten huisartsenpraktijken bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte werkwijze. In 2016 werd begonnen met vijf praktijken. In 2017 kwamen er tien praktijken bij. Wat persoonsgericht werken oplevert in de praktijk en hoe de ondersteuning van UNICUM door zorgprofessionals wordt ervaren, staat in de onlangs gepubliceerde digitale evaluatie.

Een verandering van werkwijze kost tijd en in veel gevallen blijkt het nog te vroeg om meetbare effecten toe te kennen aan een in pilots gebruikte tool of aanpak. Wel zijn zowel zorgprofessionals als patiënten enthousiast over de beweging naar persoonsgericht werken. Een van de deelnemende praktijken organiseerde in samenspraak met patiënten een informatieavond over hoge bloeddruk. De huisarts zegt hierover: “De informatieavond was een succes. De deelnemers kregen relevante informatie en als ik deze mensen nu in de spreekkamer tref, merk ik dat we een ander contact met elkaar hebben. Het voelt persoonlijker en vertrouwder. De mensen zijn meer op hun gemak en lijken actiever in de interactie. Ze vragen en vertellen meer.”

Evaluatie door onderzoeksbureau
“We willen weten of we de juiste dingen doen”, zegt Miriam de Kleijn, projectleider Persoonsgericht Werken bij UNICUM. “Wat vinden de praktijken van de ondersteuning op het gebied van persoonsgericht werken en wat kunnen we nog verbeteren? Wat levert een meer persoonsgerichte aanpak in de praktijk de deelnemende zorgprofessionals op? En hoe ervaren patiënten de nieuwe aanpak? We hebben ResCon (onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid) gevraagd om onze aanpak te evalueren. ResCon ging in gesprek met UNICUM-medewerkers, zorgverleners en patiënten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een evaluatie opgesteld. Klik hier om de evaluatie te bekijken.

Vragen?
Heeft u vragen over de evaluatie of de aanpak van UNICUM. Neem dan contact op met Miriam de Kleijn via m.de.kleijn@unicum-huisartsenzorg.nl of 06-48 09 76 80.

[Meer nieuws]

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.