Unicum
Unicum

Organisatie

Evaluatie aanpak persoonsgericht werken

Regio-organisatie UNICUM ondersteunt aangesloten huisartsenpraktijken bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte werkwijze. In 2016 werd begonnen met vijf praktijken. In 2017 kwamen er tien praktijken bij. Wat persoonsgericht werken oplevert in de praktijk en hoe de ondersteuning van UNICUM door zorgprofessionals wordt ervaren, staat in de onlangs gepubliceerde digitale evaluatie.

Een verandering van werkwijze kost tijd en in veel gevallen blijkt het nog te vroeg om meetbare effecten toe te kennen aan een in pilots gebruikte tool of aanpak. Wel zijn zowel zorgprofessionals als patiënten enthousiast over de beweging naar persoonsgericht werken. Een van de deelnemende praktijken organiseerde in samenspraak met patiënten een informatieavond over hoge bloeddruk. De huisarts zegt hierover: “De informatieavond was een succes. De deelnemers kregen relevante informatie en als ik deze mensen nu in de spreekkamer tref, merk ik dat we een ander contact met elkaar hebben. Het voelt persoonlijker en vertrouwder. De mensen zijn meer op hun gemak en lijken actiever in de interactie. Ze vragen en vertellen meer.”

Evaluatie door onderzoeksbureau
“We willen weten of we de juiste dingen doen”, zegt Miriam de Kleijn, projectleider Persoonsgericht Werken bij UNICUM. “Wat vinden de praktijken van de ondersteuning op het gebied van persoonsgericht werken en wat kunnen we nog verbeteren? Wat levert een meer persoonsgerichte aanpak in de praktijk de deelnemende zorgprofessionals op? En hoe ervaren patiënten de nieuwe aanpak? We hebben ResCon (onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid) gevraagd om onze aanpak te evalueren. ResCon ging in gesprek met UNICUM-medewerkers, zorgverleners en patiënten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een evaluatie opgesteld. Klik hier om de evaluatie te bekijken.

Vragen?
Heeft u vragen over de evaluatie of de aanpak van UNICUM. Neem dan contact op met Miriam de Kleijn via m.de.kleijn@unicum-huisartsenzorg.nl of 06-48 09 76 80.

[Meer nieuws]

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?