Unicum
Unicum

Organisatie

Evaluatie aanpak persoonsgericht werken

Regio-organisatie UNICUM ondersteunt aangesloten huisartsenpraktijken bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte werkwijze. In 2016 werd begonnen met vijf praktijken. In 2017 kwamen er tien praktijken bij. Wat persoonsgericht werken oplevert in de praktijk en hoe de ondersteuning van UNICUM door zorgprofessionals wordt ervaren, staat in de onlangs gepubliceerde digitale evaluatie.

Een verandering van werkwijze kost tijd en in veel gevallen blijkt het nog te vroeg om meetbare effecten toe te kennen aan een in pilots gebruikte tool of aanpak. Wel zijn zowel zorgprofessionals als patiënten enthousiast over de beweging naar persoonsgericht werken. Een van de deelnemende praktijken organiseerde in samenspraak met patiënten een informatieavond over hoge bloeddruk. De huisarts zegt hierover: “De informatieavond was een succes. De deelnemers kregen relevante informatie en als ik deze mensen nu in de spreekkamer tref, merk ik dat we een ander contact met elkaar hebben. Het voelt persoonlijker en vertrouwder. De mensen zijn meer op hun gemak en lijken actiever in de interactie. Ze vragen en vertellen meer.”

Evaluatie door onderzoeksbureau
“We willen weten of we de juiste dingen doen”, zegt Miriam de Kleijn, projectleider Persoonsgericht Werken bij UNICUM. “Wat vinden de praktijken van de ondersteuning op het gebied van persoonsgericht werken en wat kunnen we nog verbeteren? Wat levert een meer persoonsgerichte aanpak in de praktijk de deelnemende zorgprofessionals op? En hoe ervaren patiënten de nieuwe aanpak? We hebben ResCon (onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid) gevraagd om onze aanpak te evalueren. ResCon ging in gesprek met UNICUM-medewerkers, zorgverleners en patiënten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een evaluatie opgesteld. Klik hier om de evaluatie te bekijken.

Vragen?
Heeft u vragen over de evaluatie of de aanpak van UNICUM. Neem dan contact op met Miriam de Kleijn via m.de.kleijn@unicum-huisartsenzorg.nl of 06-48 09 76 80.

[Meer nieuws]

VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone
Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!
Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.