Unicum
Unicum

Organisatie

POH-lunchbijeenkomsten een succes

UNICUM organiseert sinds kort lunchbijeenkomsten waar praktijkondersteuners kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Via dit platform kan UNICUM ook nieuwe ontwikkelingen met hen delen. Consulent Leonie Keizer maakt de balans op na de eerste twee bijeenkomsten.

Waarom hebben jullie de POH-netwerken opgezet?
‘We merkten dat praktijkondersteuners er behoefte aan hebben om laagdrempelig informatie uit te wisselen, maar dat ze elkaar niet wisten te vinden. Je werkt vaak solistisch in de huisartspraktijk. En als je wel collega’s hebt, dan werken die vaak weer op andere dagen. Voor een nieuwe POH is het ook prettig om mee te kunnen liften op al die ervaring in de regio door elkaar te ontmoeten en kennis te delen.’

Hoe hebben jullie het aangepakt?
‘Het UNICUM-werkgebied is opgeknipt in zes gebieden. Daar organiseren we minimaal twee keer per jaar lunchbijeenkomsten van twee uur waar alle praktijkondersteuners in dat gebied voor uitgenodigd worden. Je kan daar informeel met elkaar praten. Het is de bedoeling dat deelnemers zelf ideeën aandragen voor de agenda. Wij regelen de bijeenkomsten en sprekers, bijvoorbeeld over Motivational Interviewing. We proberen vóór de zomer alle praktijkondersteuners een lunchbijeenkomst aan te bieden.’

Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest. Wat is daar uitgekomen?
‘Bij de eerste lunchbijeenkomst waren tien mensen en bij de tweede twaalf. Petra Dijkstra en ik hebben onszelf voorgesteld en verteld over UNICUM. Het belangrijkste was peilen of POH’s behoefte hebben aan zo’n bijeenkomst, en inventariseren over welke onderwerpen ze het willen hebben. Er is zeker behoefte aan, want er zijn al vervolgbijeenkomsten gepland voor het najaar. De praktijkondersteuners uit Zeist willen zelfs drie of vier keer per jaar bij elkaar komen, als dat in alle agenda’s past. Op Huisartsenweb hebben we groepen aangemaakt waar deelnemers elkaar ook in de tussentijd kunnen vinden en informatie uitwisselen.’

Wat willen de POH’s op de agenda zetten?
‘De twee groepen hebben verschillende behoeftes. De ene groep wil vooral inhoudelijk geïnformeerd worden over de veranderende functie van de praktijkondersteuner. De andere groep vond het fijn om in het algemeen informatie te krijgen en vragen te kunnen stellen. We gaan kaderartsen benaderen om bij de bijeenkomsten wat te komen vertellen, en misschien ook de transitie te bespreken. We vinden het leuk om nog meer input voor agenda-onderwerpen te krijgen. Je kunt je suggesties mailen naar Petra Dijkstra of Leonie Keizer.’

[Meer nieuws]

Communicatie over wijzigingen Huisartsenposten Zeist en Houten
Per 1 mei aanstaande sluit de Huisartsenpost in Zeist in de nacht en per 1 juli sluit de Huisartsenpost in Houten. Om inwoners en betrokkenen te informeren over de gevolgen van deze maatregelen heeft Primair persberichten verstuurd. Daarnaast is er een patiëntenflyer gemaakt over de sluiting in Houten die de huisartsen binnenkort ontvangen.
Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?