Unicum
Unicum

Organisatie

Wat komt er de komende jaren op de POH af?

De taken van de POH’s worden interessanter en uitdagender doordat steeds meer complexe zorg door de huisartsenpraktijk wordt geleverd. Dat is een verrijking van hun vakgebied en een uitdaging om nieuwe dingen te leren. Indutten is er niet bij!

Zorg moet goedkoper en dichter bij huis geleverd worden. Dat betekent dat zorg vanuit de tweede lijn op het bordje van de huisartsenpraktijk komt. Daarnaast blijven mensen langer thuis worden en zorgt de vergrijzing ervoor dat de eerstelijnszorg meer te maken heeft met co-morbiditeit. Steeds vaker zijn meerdere zorgverleners bij één persoon betrokken. De samenwerking tussen die verschillende zorgverleners is belangrijk. Daarin spelen de POH’s een belangrijke rol. Ook is het de bedoeling dat zij een rol gaan spelen in bijvoorbeeld palliatieve en oncologische zorg. Beter opgeleide praktijkverpleegkundigen gaan bij deze zeer gespecialiseerde taken een bijdrage leveren. 

2020: verpleegkundigen niveau 
De huidige POH’s hebben zijn opgeleid als doktersassistente of verpleegkundige niveau 5 en hebben een extra opleiding gedaan. De HBO-V-opleidingen breiden hun curriculum uit om verpleegkundigen naar niveau-6 te brengen. De eerste lichting zal in 2020 de arbeidsmarkt betreden. Met de nieuwe lichting niveau 6-verpleegkundigen komt er een functie bij: de praktijkverpleegkundige huisarts (PVH). De PVH’s gaan complexe, niet-geprotocolleerde zorgtaken op zich nemen in bijvoorbeeld palliatieve en oncologische zorg. Dit past in de accentverschuiving van werken met protocollen naar werken met handreikingen die meer ruimte geven voor persoonsgerichte zorg. De POH’s voeren dan alleen de laagcomplexe, meer geprotocolleerde zorg uit.

Wat betekent dat voor de huidige POH’s?
Het is nog een open vraag hoe de huidige POH’s zich kunnen ontwikkelen tot PVH’s. Moeten verpleegkundigen een verkorte opleiding volgen? In de palliatieve zorg bij COPD zal dit nodig zijn. Dat geldt ook voor ouderenzorg, die nu nog maar een klein onderdeel van de POH-opleiding vormt. Het is ook nog onduidelijk hoe POH’s zonder verpleegkunde-achtergrond straks PVH kunnen worden: komt daar een verkorte opleiding voor of moeten zij de complete verpleegkunde-opleiding gaan volgen? Voorlopig is het nog koffiedikkijken. Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is nu deze transitie aan het vormgeven samen met de beroepsverenigingen, de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en hogescholen. Als de huidige groep POH’s bij- of nageschoold moet worden, dan zal UNICUM hierin ondersteunen door bijvoorbeeld in-company scholingen aan te bieden.

Aty de Ruiter, manager Innovatie en Zorg-ICT bij UNICUM:
“Totdat in 2020 de nieuwe PVH’s de markt betreden, is er een tekort aan POH’s voor complexe zorg. Het is nu al moeilijk om vacatures in te vullen en de vraag stijgt alleen maar. UNICUM probeert daarin te bemiddelen via de vacaturebank op onze website. We gaan ook met de opleidingen verkennen of huisartsen uit onze regio stageplaatsen kunnen aanbieden. En binnen de net opgezette POH-netwerken doen we oproepen voor tijdelijke invalkrachten. Het blijft een uitdaging om voldoende mensen te motiveren om de POH-opleiding te gaan volgen. Willen we nieuwe POH’s aantrekken, dan moeten we ervoor zorgen dat het leuk werken is binnen de UNICUM-regio. We moeten de zaken dus goed organiseren, aandacht hebben voor werkplezier in de gehele organisatie en dit ook uitdragen. Bijvoorbeeld tijdens inspiratiebijeenkomsten en de net gestarte POH-netwerken. Zo kunnen we verpleegkundigen enthousiasmeren om toch vooral te kiezen voor deze prachtige functie in de huisartspraktijk."

[Meer nieuws]

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?