Unicum
Unicum

Organisatie

Wat komt er de komende jaren op de POH af?

De taken van de POH’s worden interessanter en uitdagender doordat steeds meer complexe zorg door de huisartsenpraktijk wordt geleverd. Dat is een verrijking van hun vakgebied en een uitdaging om nieuwe dingen te leren. Indutten is er niet bij!

Zorg moet goedkoper en dichter bij huis geleverd worden. Dat betekent dat zorg vanuit de tweede lijn op het bordje van de huisartsenpraktijk komt. Daarnaast blijven mensen langer thuis worden en zorgt de vergrijzing ervoor dat de eerstelijnszorg meer te maken heeft met co-morbiditeit. Steeds vaker zijn meerdere zorgverleners bij één persoon betrokken. De samenwerking tussen die verschillende zorgverleners is belangrijk. Daarin spelen de POH’s een belangrijke rol. Ook is het de bedoeling dat zij een rol gaan spelen in bijvoorbeeld palliatieve en oncologische zorg. Beter opgeleide praktijkverpleegkundigen gaan bij deze zeer gespecialiseerde taken een bijdrage leveren. 

2020: verpleegkundigen niveau 
De huidige POH’s hebben zijn opgeleid als doktersassistente of verpleegkundige niveau 5 en hebben een extra opleiding gedaan. De HBO-V-opleidingen breiden hun curriculum uit om verpleegkundigen naar niveau-6 te brengen. De eerste lichting zal in 2020 de arbeidsmarkt betreden. Met de nieuwe lichting niveau 6-verpleegkundigen komt er een functie bij: de praktijkverpleegkundige huisarts (PVH). De PVH’s gaan complexe, niet-geprotocolleerde zorgtaken op zich nemen in bijvoorbeeld palliatieve en oncologische zorg. Dit past in de accentverschuiving van werken met protocollen naar werken met handreikingen die meer ruimte geven voor persoonsgerichte zorg. De POH’s voeren dan alleen de laagcomplexe, meer geprotocolleerde zorg uit.

Wat betekent dat voor de huidige POH’s?
Het is nog een open vraag hoe de huidige POH’s zich kunnen ontwikkelen tot PVH’s. Moeten verpleegkundigen een verkorte opleiding volgen? In de palliatieve zorg bij COPD zal dit nodig zijn. Dat geldt ook voor ouderenzorg, die nu nog maar een klein onderdeel van de POH-opleiding vormt. Het is ook nog onduidelijk hoe POH’s zonder verpleegkunde-achtergrond straks PVH kunnen worden: komt daar een verkorte opleiding voor of moeten zij de complete verpleegkunde-opleiding gaan volgen? Voorlopig is het nog koffiedikkijken. Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is nu deze transitie aan het vormgeven samen met de beroepsverenigingen, de V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en hogescholen. Als de huidige groep POH’s bij- of nageschoold moet worden, dan zal UNICUM hierin ondersteunen door bijvoorbeeld in-company scholingen aan te bieden.

Aty de Ruiter, manager Innovatie en Zorg-ICT bij UNICUM:
“Totdat in 2020 de nieuwe PVH’s de markt betreden, is er een tekort aan POH’s voor complexe zorg. Het is nu al moeilijk om vacatures in te vullen en de vraag stijgt alleen maar. UNICUM probeert daarin te bemiddelen via de vacaturebank op onze website. We gaan ook met de opleidingen verkennen of huisartsen uit onze regio stageplaatsen kunnen aanbieden. En binnen de net opgezette POH-netwerken doen we oproepen voor tijdelijke invalkrachten. Het blijft een uitdaging om voldoende mensen te motiveren om de POH-opleiding te gaan volgen. Willen we nieuwe POH’s aantrekken, dan moeten we ervoor zorgen dat het leuk werken is binnen de UNICUM-regio. We moeten de zaken dus goed organiseren, aandacht hebben voor werkplezier in de gehele organisatie en dit ook uitdragen. Bijvoorbeeld tijdens inspiratiebijeenkomsten en de net gestarte POH-netwerken. Zo kunnen we verpleegkundigen enthousiasmeren om toch vooral te kiezen voor deze prachtige functie in de huisartspraktijk."

[Meer nieuws]

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.