Unicum
Unicum

Organisatie

Interview met PVK Anjo Wijkmans

Hoogcomplexe zorg is dagelijkse kost voor Anjo Wijckmans. Sinds acht jaar werkt ze als praktijkverpleegkundige in drie Zorgspectrum-locaties voor verpleeghuiszorg en revalidatie. Vanuit die functie is ze sinds kort betrokken bij het opzetten van de ouderenzorg in huisartspraktijken.

Wat is het verschil tussen een PVK in de huisartspraktijk en in het verpleeghuis?
‘Vaak heeft een verpleeghuisbewoner meerdere ziektebeelden, soms met dementie, en dan geven we ook nog advies over bijvoorbeeld wondzorg. Een groot deel van mijn werk is triage. Ik ben back-up voor de zorgverleners, en de schakel tussen hen en de specialist ouderengeneeskunde. Die delegeert de uitvoering van bepaalde taken aan mij. Ik heb een post-HBO opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis gedaan, en mag spreekuren doen voor geprotocolleerde diabetes, COPD en wondzorg. Dat mag een gewone verpleegkundige niet. Ik zit in de medicijncommissie en beheer de noodvoorraad op locatie. Mijn collega-PVK’s en ik geven ook voorlichting aan de verzorgenden over decubitus, medicatieveiligheid en hygiëne.’

Wat is jouw drive?
‘De afwisseling, want geen dag is hetzelfde. In het multidisciplinaire overleg lossen we alsmaar nieuwe puzzels op om kwaliteit van zorg en leven te bieden. Of kwaliteit van sterven, want palliatieve zorg hoort er ook bij. Op de locatie Vianen werk ik samen met drie artsen, twee psychologen en twee fysiotherapeuten op honderd bedden. Zeker op de PG-afdeling is het een uitdaging om in te schatten hoe je contact kan maken. In principe zie ik elke bewoner één, soms twee keer in de week, dus mensen kennen je op een gegeven moment. Dan weet je sneller op wat voor niveau je kan praten, en of ze een behandeling toelaten als je een grapje of een praatje maakt. Ook met mantelzorgers heb ik veel contact om het beleid te bepalen. Een wond elke dag verzorgen is misschien wel volgens het protocol, maar kan te belastend zijn. Soms besluit je samen ook om niet meer te behandelen, maar het leven draaglijk maken. Samen met de verzorgende voor iemand een liedje zingen tijdens het inbrengen van een katheter, daar komt een arts niet zo snel op. Ik maak soms ook samen met de specialist in het ziekenhuis een afweging over de behandeling, om een bezoek aan het ziekenhuis te voorkomen. Het is me een paar keer gelukt om een chirurg zo ver te krijgen dat hij hier in het verpleeghuis een huidtumor kwam verwijderen.’ 

Wat zou er nog beter kunnen?
‘Ik zou graag meer contact hebben met de POH’s in de huisartspraktijk. Zij kennen patiënten vaak al tien jaar vóór opname in het verpleeghuis. Als er een goede overdracht is, weet ik sneller wat de overweging is voor een bepaald beleid. Mensen komen hier soms via het ziekenhuis naartoe. Dan mis je dat contact en gaan we vaak pas bellen als er iets onduidelijk is. Soms is het handiger om al van tevoren te weten wat er speelt.’

Wat vind je van de nieuwe HBO-V-opleiding?
‘Die zal meer impact hebben in de huisartspraktijk, omdat daar essentieel iets verandert in het onderscheid tussen complexe en hoogcomplexe zorg. Wij hadden hier altijd al enkel hoogcomplexe zorg. Ik ben blij dat er in de opleiding meer oog komt voor palliatieve zorg, klinisch redeneren en advance care-planning. Rondom palliatieve zorg hebben wij praktijkverpleegkundigen een sterkere band met mensen, omdat we makkelijker even contact hebben met de bewoner en zijn naasten. En nu we het toch hebben over vakinhoudelijke verbetering: als bestuurslid van de V&VN vind ik het jammer dat er geen nieuwe bestuursleden te vinden zijn voor onze afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Dat is een verrijking van je werk: je denkt mee over richtlijnen en scholing, en leert hoe de processen en de samenwerking in het werkveld geregeld zijn. Je gaat beroepsoverstijgend denken. Wat is er nou mooier dan invloed uitoefenen op de belangrijker beslissingen in je vak?’

 

[Meer nieuws]

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.