Unicum
Unicum

Organisatie

Interview met PVK Anjo Wijkmans

Hoogcomplexe zorg is dagelijkse kost voor Anjo Wijckmans. Sinds acht jaar werkt ze als praktijkverpleegkundige in drie Zorgspectrum-locaties voor verpleeghuiszorg en revalidatie. Vanuit die functie is ze sinds kort betrokken bij het opzetten van de ouderenzorg in huisartspraktijken.

Wat is het verschil tussen een PVK in de huisartspraktijk en in het verpleeghuis?
‘Vaak heeft een verpleeghuisbewoner meerdere ziektebeelden, soms met dementie, en dan geven we ook nog advies over bijvoorbeeld wondzorg. Een groot deel van mijn werk is triage. Ik ben back-up voor de zorgverleners, en de schakel tussen hen en de specialist ouderengeneeskunde. Die delegeert de uitvoering van bepaalde taken aan mij. Ik heb een post-HBO opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis gedaan, en mag spreekuren doen voor geprotocolleerde diabetes, COPD en wondzorg. Dat mag een gewone verpleegkundige niet. Ik zit in de medicijncommissie en beheer de noodvoorraad op locatie. Mijn collega-PVK’s en ik geven ook voorlichting aan de verzorgenden over decubitus, medicatieveiligheid en hygiëne.’

Wat is jouw drive?
‘De afwisseling, want geen dag is hetzelfde. In het multidisciplinaire overleg lossen we alsmaar nieuwe puzzels op om kwaliteit van zorg en leven te bieden. Of kwaliteit van sterven, want palliatieve zorg hoort er ook bij. Op de locatie Vianen werk ik samen met drie artsen, twee psychologen en twee fysiotherapeuten op honderd bedden. Zeker op de PG-afdeling is het een uitdaging om in te schatten hoe je contact kan maken. In principe zie ik elke bewoner één, soms twee keer in de week, dus mensen kennen je op een gegeven moment. Dan weet je sneller op wat voor niveau je kan praten, en of ze een behandeling toelaten als je een grapje of een praatje maakt. Ook met mantelzorgers heb ik veel contact om het beleid te bepalen. Een wond elke dag verzorgen is misschien wel volgens het protocol, maar kan te belastend zijn. Soms besluit je samen ook om niet meer te behandelen, maar het leven draaglijk maken. Samen met de verzorgende voor iemand een liedje zingen tijdens het inbrengen van een katheter, daar komt een arts niet zo snel op. Ik maak soms ook samen met de specialist in het ziekenhuis een afweging over de behandeling, om een bezoek aan het ziekenhuis te voorkomen. Het is me een paar keer gelukt om een chirurg zo ver te krijgen dat hij hier in het verpleeghuis een huidtumor kwam verwijderen.’ 

Wat zou er nog beter kunnen?
‘Ik zou graag meer contact hebben met de POH’s in de huisartspraktijk. Zij kennen patiënten vaak al tien jaar vóór opname in het verpleeghuis. Als er een goede overdracht is, weet ik sneller wat de overweging is voor een bepaald beleid. Mensen komen hier soms via het ziekenhuis naartoe. Dan mis je dat contact en gaan we vaak pas bellen als er iets onduidelijk is. Soms is het handiger om al van tevoren te weten wat er speelt.’

Wat vind je van de nieuwe HBO-V-opleiding?
‘Die zal meer impact hebben in de huisartspraktijk, omdat daar essentieel iets verandert in het onderscheid tussen complexe en hoogcomplexe zorg. Wij hadden hier altijd al enkel hoogcomplexe zorg. Ik ben blij dat er in de opleiding meer oog komt voor palliatieve zorg, klinisch redeneren en advance care-planning. Rondom palliatieve zorg hebben wij praktijkverpleegkundigen een sterkere band met mensen, omdat we makkelijker even contact hebben met de bewoner en zijn naasten. En nu we het toch hebben over vakinhoudelijke verbetering: als bestuurslid van de V&VN vind ik het jammer dat er geen nieuwe bestuursleden te vinden zijn voor onze afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Dat is een verrijking van je werk: je denkt mee over richtlijnen en scholing, en leert hoe de processen en de samenwerking in het werkveld geregeld zijn. Je gaat beroepsoverstijgend denken. Wat is er nou mooier dan invloed uitoefenen op de belangrijker beslissingen in je vak?’

 

[Meer nieuws]

VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone
Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!
Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.