Unicum
Unicum

Organisatie

Veel animo voor risicostratificatie

Het Jan van Es Instituut (Jvei) heeft recent bevestigd dat het valideringsonderzoek voor het risicostratificatiemodel definitief van start gaat. Negentig huisartsen in de regio’s ZOU en ZWU hebben zich inmiddels aangemeld bij UNICUM voor deelname aan dit onderzoek. 

Het Jvei bericht ons deze maand over de precieze planning van het onderzoek en de voorbereiding die voorafgaand aan de eerste fase van onderzoek nodig is: het informeren van patiënten (via de praktijk) en het regelen van de bewerkersovereenkomsten voor het verzamelen van de benodigde data.

Eerste fase: bepalen subpopulaties
In de eerste fase van het onderzoek haalt het Jvei met de huisartsen zogenaamde ‘subpopulaties’ uit de totale praktijkpopulaties. Dit gebeurt door middel van een analyse op data uit verschillende systemen, waaronder het HIS (diagnose en medicatiegegevens). Maar ook de door de praktijk ervaren ‘brandhaarden’ en het ‘gevoel’ over bepaalde patiënten speelt een belangrijke rol bij het bepalen van subpopulaties. Binnen het onderzoek wordt deze fase het ‘segmenteren’ van de populatie genoemd. Er vindt een eerste indeling plaats van mensen op basis van niet-ziekte gerelateerde kenmerken, bijvoorbeeld hoog zorgverbruik. 

Tweede fase: voorspellen risico’s
In de tweede fase van het onderzoek wordt voor deze subpopulaties gekeken hoe het zit met de risico’s op een ongewenste uitkomst in de toekomst, zoals ziekenhuis(her)opnames, onverwacht medicatiegebruik en hoge zorgkosten. Doel van het valideringsonderzoek is toetsen of het risicostratificatiemodel ook voor de Nederlandse context (met gegevens zoals die in Nederland worden geregistreerd) voldoende voorspellende waarde heeft.

Andere deelnemende regio’s
Naast Unicum nemen ook huisartsenorganisaties in Nijkerk, Urk en Den Haag/Wassenaar deel aan het onderzoek. Het Jvei heeft een aanvraag gedaan om ook data uit de tweede lijn in het onderzoek te gebruiken. Deze aanvraag is recent goedgekeurd voor de regio Nijkerk, waar nu een eerste analyse van de voorspellende waarde van het model wordt gedaan. Daarna volgt ook deze tweede fase van het onderzoek voor de overige regio’s. Het is wenselijk om ook gegevens uit het welzijnsdomein in het onderzoek te betrekken. Daarvoor loopt nu een eerste experiment in de regio Urk. 

Algemene informatie over risicostratificatie en het valideringsonderzoek vindt u hier.

 

[Meer nieuws]

VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone
Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!
Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.