Unicum
Unicum

Organisatie

Veel animo voor risicostratificatie

Het Jan van Es Instituut (Jvei) heeft recent bevestigd dat het valideringsonderzoek voor het risicostratificatiemodel definitief van start gaat. Negentig huisartsen in de regio’s ZOU en ZWU hebben zich inmiddels aangemeld bij UNICUM voor deelname aan dit onderzoek. 

Het Jvei bericht ons deze maand over de precieze planning van het onderzoek en de voorbereiding die voorafgaand aan de eerste fase van onderzoek nodig is: het informeren van patiënten (via de praktijk) en het regelen van de bewerkersovereenkomsten voor het verzamelen van de benodigde data.

Eerste fase: bepalen subpopulaties
In de eerste fase van het onderzoek haalt het Jvei met de huisartsen zogenaamde ‘subpopulaties’ uit de totale praktijkpopulaties. Dit gebeurt door middel van een analyse op data uit verschillende systemen, waaronder het HIS (diagnose en medicatiegegevens). Maar ook de door de praktijk ervaren ‘brandhaarden’ en het ‘gevoel’ over bepaalde patiënten speelt een belangrijke rol bij het bepalen van subpopulaties. Binnen het onderzoek wordt deze fase het ‘segmenteren’ van de populatie genoemd. Er vindt een eerste indeling plaats van mensen op basis van niet-ziekte gerelateerde kenmerken, bijvoorbeeld hoog zorgverbruik. 

Tweede fase: voorspellen risico’s
In de tweede fase van het onderzoek wordt voor deze subpopulaties gekeken hoe het zit met de risico’s op een ongewenste uitkomst in de toekomst, zoals ziekenhuis(her)opnames, onverwacht medicatiegebruik en hoge zorgkosten. Doel van het valideringsonderzoek is toetsen of het risicostratificatiemodel ook voor de Nederlandse context (met gegevens zoals die in Nederland worden geregistreerd) voldoende voorspellende waarde heeft.

Andere deelnemende regio’s
Naast Unicum nemen ook huisartsenorganisaties in Nijkerk, Urk en Den Haag/Wassenaar deel aan het onderzoek. Het Jvei heeft een aanvraag gedaan om ook data uit de tweede lijn in het onderzoek te gebruiken. Deze aanvraag is recent goedgekeurd voor de regio Nijkerk, waar nu een eerste analyse van de voorspellende waarde van het model wordt gedaan. Daarna volgt ook deze tweede fase van het onderzoek voor de overige regio’s. Het is wenselijk om ook gegevens uit het welzijnsdomein in het onderzoek te betrekken. Daarvoor loopt nu een eerste experiment in de regio Urk. 

Algemene informatie over risicostratificatie en het valideringsonderzoek vindt u hier.

 

[Meer nieuws]

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.