Unicum
Unicum

Organisatie

Veel animo voor risicostratificatie

Het Jan van Es Instituut (Jvei) heeft recent bevestigd dat het valideringsonderzoek voor het risicostratificatiemodel definitief van start gaat. Negentig huisartsen in de regio’s ZOU en ZWU hebben zich inmiddels aangemeld bij UNICUM voor deelname aan dit onderzoek. 

Het Jvei bericht ons deze maand over de precieze planning van het onderzoek en de voorbereiding die voorafgaand aan de eerste fase van onderzoek nodig is: het informeren van patiënten (via de praktijk) en het regelen van de bewerkersovereenkomsten voor het verzamelen van de benodigde data.

Eerste fase: bepalen subpopulaties
In de eerste fase van het onderzoek haalt het Jvei met de huisartsen zogenaamde ‘subpopulaties’ uit de totale praktijkpopulaties. Dit gebeurt door middel van een analyse op data uit verschillende systemen, waaronder het HIS (diagnose en medicatiegegevens). Maar ook de door de praktijk ervaren ‘brandhaarden’ en het ‘gevoel’ over bepaalde patiënten speelt een belangrijke rol bij het bepalen van subpopulaties. Binnen het onderzoek wordt deze fase het ‘segmenteren’ van de populatie genoemd. Er vindt een eerste indeling plaats van mensen op basis van niet-ziekte gerelateerde kenmerken, bijvoorbeeld hoog zorgverbruik. 

Tweede fase: voorspellen risico’s
In de tweede fase van het onderzoek wordt voor deze subpopulaties gekeken hoe het zit met de risico’s op een ongewenste uitkomst in de toekomst, zoals ziekenhuis(her)opnames, onverwacht medicatiegebruik en hoge zorgkosten. Doel van het valideringsonderzoek is toetsen of het risicostratificatiemodel ook voor de Nederlandse context (met gegevens zoals die in Nederland worden geregistreerd) voldoende voorspellende waarde heeft.

Andere deelnemende regio’s
Naast Unicum nemen ook huisartsenorganisaties in Nijkerk, Urk en Den Haag/Wassenaar deel aan het onderzoek. Het Jvei heeft een aanvraag gedaan om ook data uit de tweede lijn in het onderzoek te gebruiken. Deze aanvraag is recent goedgekeurd voor de regio Nijkerk, waar nu een eerste analyse van de voorspellende waarde van het model wordt gedaan. Daarna volgt ook deze tweede fase van het onderzoek voor de overige regio’s. Het is wenselijk om ook gegevens uit het welzijnsdomein in het onderzoek te betrekken. Daarvoor loopt nu een eerste experiment in de regio Urk. 

Algemene informatie over risicostratificatie en het valideringsonderzoek vindt u hier.

 

[Meer nieuws]

Communicatie over wijzigingen Huisartsenposten Zeist en Houten
Per 1 mei aanstaande sluit de Huisartsenpost in Zeist in de nacht en per 1 juli sluit de Huisartsenpost in Houten. Om inwoners en betrokkenen te informeren over de gevolgen van deze maatregelen heeft Primair persberichten verstuurd. Daarnaast is er een patiëntenflyer gemaakt over de sluiting in Houten die de huisartsen binnenkort ontvangen.
Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?