Unicum
Unicum

Organisatie

Afstemming met GEZ en OWZ over O&I

UNICUM bereidt zich voor op de nieuwe O&I financiering in 2019. In dit kader hebben de afgelopen weken overleggen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle GEZ- en OWZ-organisaties in beide regio’s van het werkgebied. De zorgverzekeraar brengt het budget voor GEZ en OWZ in 2019 onder in O&I en maakt hierover afspraken met de regio-organisatie. 

De beide overleggen werden goed bezocht en waren constructief van aard. De aanwezigen gaven aan dat zij het belangrijk vinden om vanuit het eigen samenwerkingsverband met plannen te blijven komen en zelf de regie te houden. Tegelijkertijd werd de kans gezien voor meer samenhang op wijk- en regioniveau. Het is belangrijk om hiervoor als regio zelf met een goed plan te komen voor de zorgverzekeraar.
 
Er waren ook veel vragen, bijvoorbeeld over wat O&I concreet betekent voor lopende projecten. En hoe kan UNICUM startende, lokale samenwerkingsverbanden ondersteunen? Niet op alle vragen is direct een pasklaar antwoord, maar alle vragen, zorgen en belangen die op tafel kwamen, vormen een mooi vertrekpunt om de verdere samenwerking vorm te geven. De komende tijd gaat per regio een denktank daarmee aan de slag. 

[Meer nieuws]

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.