Unicum
Unicum

Organisatie

Afstemming met GEZ en OWZ over O&I

UNICUM bereidt zich voor op de nieuwe O&I financiering in 2019. In dit kader hebben de afgelopen weken overleggen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle GEZ- en OWZ-organisaties in beide regio’s van het werkgebied. De zorgverzekeraar brengt het budget voor GEZ en OWZ in 2019 onder in O&I en maakt hierover afspraken met de regio-organisatie. 

De beide overleggen werden goed bezocht en waren constructief van aard. De aanwezigen gaven aan dat zij het belangrijk vinden om vanuit het eigen samenwerkingsverband met plannen te blijven komen en zelf de regie te houden. Tegelijkertijd werd de kans gezien voor meer samenhang op wijk- en regioniveau. Het is belangrijk om hiervoor als regio zelf met een goed plan te komen voor de zorgverzekeraar.
 
Er waren ook veel vragen, bijvoorbeeld over wat O&I concreet betekent voor lopende projecten. En hoe kan UNICUM startende, lokale samenwerkingsverbanden ondersteunen? Niet op alle vragen is direct een pasklaar antwoord, maar alle vragen, zorgen en belangen die op tafel kwamen, vormen een mooi vertrekpunt om de verdere samenwerking vorm te geven. De komende tijd gaat per regio een denktank daarmee aan de slag. 

[Meer nieuws]

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?