Unicum
Unicum

Organisatie

ALV - UNICUM Zuidoost-Utrecht

Op 12 december aanstaande vindt een gezamenlijke ALV plaats van de nieuwe coöperatie UNICUM Zuidoost-Utrecht en Huisartsen Coöperatie Zeist. De ALV start om 20.00 uur in hotel De Biltsche Hoek en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Tijdens de ALV stemmen de leden over de voorgenomen fusie tussen beide coöperaties. Na de voorgenomen fusie (per 1 januari 2018) worden de huisartsenleden van de Huisartsen Coöperatie Zeist automatisch lid van UNICUM Zuidoost-Utrecht.

Voor deze besluitvorming geldt een quorumeis: minimaal tweederde van de leden moet aanwezig zijn of een stem per machtiging uitbrengen. De fusie kan alleen doorgaan als tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen positief of neutraal is. Het is belangrijk dat we ook dit laatste formele stuk van de regionalisering goed afhandelen. Kom dus naar de ALV of breng uw stem uit via een machtiging.

Bent u lid van UNICUM coöperatie Zuidoost-Utrecht? Meld u zich dan per mail aan voor de ALV of machtig een collega met het machtigingsformulier. Dit machtigingsformulier, de agenda en de bijlagen ontvangt u binnenkort per e-mail. Graag tot ziens op 12 december!

[Meer nieuws]

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?