Unicum
Unicum

Organisatie

Groepseducatie geven over leefstijl, iets voor jou?!

UNICUM is op zoek naar POH’s die groepseducatie willen geven aan mensen met een chronische aandoening. Niet alleen in de eigen praktijk, maar ook in andere praktijken in de eigen UNICUM-regio. Door meerdere trainers op te leiden, zorgen we ervoor dat straks alle bij UNICUM aangesloten praktijken structureel groepseducatie kunnen aanbieden.

UNICUM werkt met de PRISMA-methode. Dit is onderbouwde en effectieve groepseducatie gericht op het bevorderen van zelfmanagement. Het geeft mensen met een chronische aandoening kennis en vaardigheden die nodig zijn om weloverwogen eigen keuzes te kunnen maken als het gaat om leefstijl. Het geeft hulpverleners een haalbare, effectieve en efficiënte methodiek van werken, die onderbouwd is en voorzien is van kwaliteitsborging.

Positieve ervaringen tot nu toe
Diverse UNICUM-praktijken hebben inmiddels ervaring opgedaan in het geven van groepseducatie. Zo zijn er dit voorjaar vijf koppels POH-diëtist opgeleid tot PRISMA-trainers. Zij zijn begonnen met het geven van de PRISMA-groepseducatie in de eigen praktijk. Ook hebben twee praktijken een eigen workshopprogramma georganiseerd over hoge bloeddruk. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht en goed gewaardeerd door de deelnemers.

Maar… organisatie kost tijd
De ervaring leert dat het organiseren van groepseducatie om een goede voorbereiding vraagt. Dit kost tijd. Eigenlijk zou je het hele jaar door patiënten groepseducatie willen kunnen aanbieden, maar wat als je zelf maar tijd hebt om het een keer per jaar te organiseren?

Ondersteuning door UNICUM
UNICUM ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken en diëtisten bij het ontwikkelen van aanbod op het vlak van groepseducatie. Dat doen we door meerdere trainers op te leiden die groepseducatie verzorgen in ons werkgebied. Daarnaast helpen we bij het maken van uitnodigingen en promotiematerialen. En we kijken naar de mogelijkheden om voor meerdere, dicht bij elkaar liggende praktijken, een gezamenlijk groepsaanbod te creëren, waardoor de patiënten van elke praktijk het hele jaar door mee kunnen doen aan groepseducatie.

GEZOCHT: trainers groepseducatie
Lijkt het jou leuk om groepseducatie te geven in meerdere praktijken? UNICUM biedt POH’s de mogelijkheid om zich hiervoor te laten opleiden. POH’s kunnen een tweedaagse cursus volgen en krijgen daarnaast waar nodig coaching in de praktijk. De eerstvolgende (tweedaagse) training vindt plaats op 9 en 16 november. UNICUM betaalt de kosten voor de training als je hierna inzetbaar bent als trainer in meerdere praktijken. Heb je interesse in het geven van groepseducatie? Wil je weten wat het precies inhoudt, wat UNICUM van je vraagt en wat het je oplevert? Maak dan direct een afspraak met Gea van Andel om de mogelijkheden te bespreken.

[Meer nieuws]

Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.