Unicum
Unicum

Organisatie

PreventZorg heet vanaf 4 oktober 2017 UNICUM

Een nieuwe naam – een nieuwe organisatie

Met ingang van 4 oktober 2017 heeft PreventZorg een nieuwe naam. Wij gaan verder als UNICUM Huisartsenzorg. Niet alleen de naam is veranderd. De organisatie heeft ook een nieuwe structuur die aansluit op de ontwikkelingen en uitdagingen in de eerstelijns zorg, waarbij een steeds belangrijker rol voor de regio is weggelegd en waarin de huisartsen gezamenlijk een regierol vervullen.

In het werkgebied van UNICUM zijn twee nieuwe regionale huisartsenorganisaties actief: UNICUM Zuidoost-Utrecht en UNICUM Zuidwest-Utrecht. Beide regio-organisaties hebben een eigen huisartsenbestuur dat de huisartsen in de regio vertegenwoordigt. Samen bepalen zij de strategische agenda voor de eigen regio. De regionale organisaties worden ondersteund vanuit een nieuwe holding, genaamd UNICUM Huisartsenzorg B.V. (voorheen PreventZorg). 

Zorg regionaal goed organiseren
De regionale huisartsenorganisaties zorgen ervoor dat de bij UNICUM aangesloten huisartsen in hun eigen regio als één geheel aanspreekbaar zijn voor andere organisaties. Dat maakt het mogelijk om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met het ziekenhuis en overige partijen over zorg op de juiste plek (substitutie). Of door afspraken te maken met thuiszorgorganisaties en het sociale domein over samenwerking rondom kwetsbare mensen.

Ruimte voor regionale verschillen
Elke regio heeft zijn eigen specifieke ontwikkelingen en uitdagingen. Dat maakt ook de strategische agenda voor de regio’s verschillend. De nieuwe structuur van UNICUM Huisartsenzorg maakt het mogelijk optimaal invulling te geven aan de regionale verschillen.

Klik hier voor een beknopt overzicht van de nieuwe organisatie en haar werkgebied, de samenstelling van de regiobesturen en een overzicht van de betrokken huisartsen.

[Meer nieuws]

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.