Unicum
Unicum

Organisatie

PreventZorg heet vanaf 4 oktober 2017 UNICUM

Een nieuwe naam – een nieuwe organisatie

Met ingang van 4 oktober 2017 heeft PreventZorg een nieuwe naam. Wij gaan verder als UNICUM Huisartsenzorg. Niet alleen de naam is veranderd. De organisatie heeft ook een nieuwe structuur die aansluit op de ontwikkelingen en uitdagingen in de eerstelijns zorg, waarbij een steeds belangrijker rol voor de regio is weggelegd en waarin de huisartsen gezamenlijk een regierol vervullen.

In het werkgebied van UNICUM zijn twee nieuwe regionale huisartsenorganisaties actief: UNICUM Zuidoost-Utrecht en UNICUM Zuidwest-Utrecht. Beide regio-organisaties hebben een eigen huisartsenbestuur dat de huisartsen in de regio vertegenwoordigt. Samen bepalen zij de strategische agenda voor de eigen regio. De regionale organisaties worden ondersteund vanuit een nieuwe holding, genaamd UNICUM Huisartsenzorg B.V. (voorheen PreventZorg). 

Zorg regionaal goed organiseren
De regionale huisartsenorganisaties zorgen ervoor dat de bij UNICUM aangesloten huisartsen in hun eigen regio als één geheel aanspreekbaar zijn voor andere organisaties. Dat maakt het mogelijk om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met het ziekenhuis en overige partijen over zorg op de juiste plek (substitutie). Of door afspraken te maken met thuiszorgorganisaties en het sociale domein over samenwerking rondom kwetsbare mensen.

Ruimte voor regionale verschillen
Elke regio heeft zijn eigen specifieke ontwikkelingen en uitdagingen. Dat maakt ook de strategische agenda voor de regio’s verschillend. De nieuwe structuur van UNICUM Huisartsenzorg maakt het mogelijk optimaal invulling te geven aan de regionale verschillen.

Klik hier voor een beknopt overzicht van de nieuwe organisatie en haar werkgebied, de samenstelling van de regiobesturen en een overzicht van de betrokken huisartsen.

[Meer nieuws]

Communicatie over wijzigingen Huisartsenposten Zeist en Houten
Per 1 mei aanstaande sluit de Huisartsenpost in Zeist in de nacht en per 1 juli sluit de Huisartsenpost in Houten. Om inwoners en betrokkenen te informeren over de gevolgen van deze maatregelen heeft Primair persberichten verstuurd. Daarnaast is er een patiëntenflyer gemaakt over de sluiting in Houten die de huisartsen binnenkort ontvangen.
Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?