Unicum
Unicum

Zeister Platform

De huisartsen in de gemeente Zeist zijn sinds begin 2018 aangesloten bij UNICUM ZOU. De huisartsen zijn ook verenigd in een eigen lokaal platform, om te zorgen dat lokale slagkracht en samenwerking behouden blijft. In het Zeister Platform worden Zeist-specifieke zaken besproken en vanuit dit platform wordt het contact met de gemeente Zeist onderhouden. Daarnaast biedt het platform gelegenheid om te blijven investeren in de onderlinge binding en goede relatie met collega’s in de directe omgeving. Het Zeister Platform komt gemiddeld drie keer per jaar voor regulier overleg samen.

Actuele thema’s 
Asielzoekersproblematiek
Welzijn/WMO
Wijkteam/sociaal team/CJG
Contacten leggen en informatie uitwisselen
FTO Zeist breed
Aandachtspunten op gemeenteniveau
Informeren huisartsen
Stimuleren onderlinge contacten

Contact met de gemeente
Om het contact met de gemeente Zeist te onderhouden, organiseert het platform eens per jaar een strategisch overleg met de verantwoordelijk wethouder, een lid van het platform en de directie van UNICUM. Twee tot drie keer per jaar vindt een overleg plaats met vertegenwoordigers van de gemeente en het sociaal team/CJG, leden van het platform en Mieke Walda (manager Kwaliteit) vanuit UNICUM.

Leden Zeister Platform
Inge Groenewegen, Daan Groot, Niels Harkink, Rian van Kessel en Roel van Kuppevelt. Alle Hagro’s in de gemeente Zeist zijn vertegenwoordigd, met uitzondering van Den Dolder. Het platform nodigt de huisartsen uit deze plaats uit om iemand af te vaardigen. 

 

THEMA

Wat huisartsen kunnen doen wanneer er (nieuwe) nieuwkomers in de praktijk komen

Hulp bij vertaling: De Tolkentelefoon
Huisartsen in achterstandswijken kunnen gebruik maken van de tolkentelefoon. Dit betreft veel gebieden in Noord en West (enkele in centrum). Klik hier voor de postcodes en hier voor werkwijze.

Hulp bij zorg/casus: Vluchtelingenwerk
De huisarts moet via het GCA het medisch dossier van de nieuwkomer opvragen na aanmelding van de nieuwkomer bij de praktijk. Indien er vragen zijn kunnen ze contact opnemen met VluchtelingenWerk. Zij begeleiden alle statushouders gedurende het eerste jaar na plaatsing in de gemeente. Annet Meeuws is de huidige coördinator van VluchtelingenWerk, neem contact met haar op via 030-6971906 of stuur haar een e-mail.

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.