Unicum
Unicum

Zeister Platform

De huisartsen in de gemeente Zeist zijn sinds begin 2018 aangesloten bij UNICUM ZOU. De huisartsen zijn ook verenigd in een eigen lokaal platform, om te zorgen dat lokale slagkracht en samenwerking behouden blijft. In het Zeister Platform worden Zeist-specifieke zaken besproken en vanuit dit platform wordt het contact met de gemeente Zeist onderhouden. Daarnaast biedt het platform gelegenheid om te blijven investeren in de onderlinge binding en goede relatie met collega’s in de directe omgeving. Het Zeister Platform komt gemiddeld drie keer per jaar voor regulier overleg samen.

Actuele thema’s 
Asielzoekersproblematiek
Welzijn/WMO
Wijkteam/sociaal team/CJG
Contacten leggen en informatie uitwisselen
FTO Zeist breed
Aandachtspunten op gemeenteniveau
Informeren huisartsen
Stimuleren onderlinge contacten

Contact met de gemeente
Om het contact met de gemeente Zeist te onderhouden, organiseert het platform eens per jaar een strategisch overleg met de verantwoordelijk wethouder, een lid van het platform en de directie van UNICUM. Twee tot drie keer per jaar vindt een overleg plaats met vertegenwoordigers van de gemeente en het sociaal team/CJG, leden van het platform en Mieke Walda (manager Kwaliteit) vanuit UNICUM.

Leden Zeister Platform
Inge Groenewegen, Daan Groot, Niels Harkink, Rian van Kessel en Roel van Kuppevelt. Alle Hagro’s in de gemeente Zeist zijn vertegenwoordigd, met uitzondering van Den Dolder. Het platform nodigt de huisartsen uit deze plaats uit om iemand af te vaardigen. 

 

THEMA

Wat huisartsen kunnen doen wanneer er (nieuwe) nieuwkomers in de praktijk komen

Hulp bij vertaling: De Tolkentelefoon
Huisartsen in achterstandswijken kunnen gebruik maken van de tolkentelefoon. Dit betreft veel gebieden in Noord en West (enkele in centrum). Klik hier voor de postcodes en hier voor werkwijze.

Hulp bij zorg/casus: Vluchtelingenwerk
De huisarts moet via het GCA het medisch dossier van de nieuwkomer opvragen na aanmelding van de nieuwkomer bij de praktijk. Indien er vragen zijn kunnen ze contact opnemen met VluchtelingenWerk. Zij begeleiden alle statushouders gedurende het eerste jaar na plaatsing in de gemeente. Annet Meeuws is de huidige coördinator van VluchtelingenWerk, neem contact met haar op via 030-6971906 of stuur haar een e-mail.

Leergang Leiderschap tegen gereduceerd tarief
Op 13 december aanstaande start de achtdaagse leergang ‘Leiderschap in een veranderende eerstelijns omgeving' van het Jan van Es Instituut. Vorig jaar volgden UNICUM-bestuurders en meerdere aangesloten huisartsen met (mogelijke) bestuurdersambitie deze leergang met veel enthousiasme. Bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals kunnen deze leergang tegen een gereduceerd tarief volgen.
Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid
Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.
Verslag eerste bijeenkomst praktijkmanagers
Afgelopen 22 oktober organiseerde UNICUM een eerste netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers. De resultaten van de onder huisartsen gehouden enquête over praktijkmanagement werden gepresenteerd en Zilveren Kruis ging in op de aangepaste voorwaarden voor vergoeding in 2019.
Fennameen, film over positief leven met een beperking
We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.
Fluitend aan het werk
Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.
Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht
Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.