Unicum
Unicum

Zeister Platform

De huisartsen in de gemeente Zeist zijn sinds begin 2018 aangesloten bij UNICUM ZOU. De huisartsen zijn ook verenigd in een eigen lokaal platform, om te zorgen dat lokale slagkracht en samenwerking behouden blijft. In het Zeister Platform worden Zeist-specifieke zaken besproken en vanuit dit platform wordt het contact met de gemeente Zeist onderhouden. Daarnaast biedt het platform gelegenheid om te blijven investeren in de onderlinge binding en goede relatie met collega’s in de directe omgeving. Het Zeister Platform komt gemiddeld drie keer per jaar voor regulier overleg samen.

Actuele thema’s 
Asielzoekersproblematiek
Welzijn/WMO
Wijkteam/sociaal team/CJG
Contacten leggen en informatie uitwisselen
FTO Zeist breed
Aandachtspunten op gemeenteniveau
Informeren huisartsen
Stimuleren onderlinge contacten

Contact met de gemeente
Om het contact met de gemeente Zeist te onderhouden, organiseert het platform eens per jaar een strategisch overleg met de verantwoordelijk wethouder, een lid van het platform en de directie van UNICUM. Twee tot drie keer per jaar vindt een overleg plaats met vertegenwoordigers van de gemeente en het sociaal team/CJG, leden van het platform en Mieke Walda (manager Kwaliteit) vanuit UNICUM.

Leden Zeister Platform
Inge Groenewegen, Daan Groot, Niels Harkink, Rian van Kessel en Roel van Kuppevelt. Alle Hagro’s in de gemeente Zeist zijn vertegenwoordigd, met uitzondering van Den Dolder. Het platform nodigt de huisartsen uit deze plaats uit om iemand af te vaardigen. 

 

THEMA

Wat huisartsen kunnen doen wanneer er (nieuwe) nieuwkomers in de praktijk komen

Hulp bij vertaling: De Tolkentelefoon
Huisartsen in achterstandswijken kunnen gebruik maken van de tolkentelefoon. Dit betreft veel gebieden in Noord en West (enkele in centrum). Klik hier voor de postcodes en hier voor werkwijze.

Hulp bij zorg/casus: Vluchtelingenwerk
De huisarts moet via het GCA het medisch dossier van de nieuwkomer opvragen na aanmelding van de nieuwkomer bij de praktijk. Indien er vragen zijn kunnen ze contact opnemen met VluchtelingenWerk. Zij begeleiden alle statushouders gedurende het eerste jaar na plaatsing in de gemeente. Annet Meeuws is de huidige coördinator van VluchtelingenWerk, neem contact met haar op via 030-6971906 of stuur haar een e-mail.

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.