Unicum
Unicum

Zeister Platform

De huisartsen in de gemeente Zeist zijn sinds begin 2018 aangesloten bij UNICUM ZOU. De huisartsen zijn ook verenigd in een eigen lokaal platform, om te zorgen dat lokale slagkracht en samenwerking behouden blijft. In het Zeister Platform worden Zeist-specifieke zaken besproken en vanuit dit platform wordt het contact met de gemeente Zeist onderhouden. Daarnaast biedt het platform gelegenheid om te blijven investeren in de onderlinge binding en goede relatie met collega’s in de directe omgeving. Het Zeister Platform komt gemiddeld drie keer per jaar voor regulier overleg samen.

Actuele thema’s 
Asielzoekersproblematiek
Welzijn/WMO
Wijkteam/sociaal team/CJG
Contacten leggen en informatie uitwisselen
FTO Zeist breed
Aandachtspunten op gemeenteniveau
Informeren huisartsen
Stimuleren onderlinge contacten

Contact met de gemeente
Om het contact met de gemeente Zeist te onderhouden, organiseert het platform eens per jaar een strategisch overleg met de verantwoordelijk wethouder, een lid van het platform en de directie van UNICUM. Twee tot drie keer per jaar vindt een overleg plaats met vertegenwoordigers van de gemeente en het sociaal team/CJG, leden van het platform en Mieke Walda (manager Kwaliteit) vanuit UNICUM.

Leden Zeister Platform
Inge Groenewegen, Daan Groot, Niels Harkink, Rian van Kessel en Roel van Kuppevelt. Alle Hagro’s in de gemeente Zeist zijn vertegenwoordigd, met uitzondering van Den Dolder. Het platform nodigt de huisartsen uit deze plaats uit om iemand af te vaardigen. 

 

THEMA

Wat huisartsen kunnen doen wanneer er (nieuwe) nieuwkomers in de praktijk komen

Hulp bij vertaling: De Tolkentelefoon
Huisartsen in achterstandswijken kunnen gebruik maken van de tolkentelefoon. Dit betreft veel gebieden in Noord en West (enkele in centrum). Klik hier voor de postcodes en hier voor werkwijze.

Hulp bij zorg/casus: Vluchtelingenwerk
De huisarts moet via het GCA het medisch dossier van de nieuwkomer opvragen na aanmelding van de nieuwkomer bij de praktijk. Indien er vragen zijn kunnen ze contact opnemen met VluchtelingenWerk. Zij begeleiden alle statushouders gedurende het eerste jaar na plaatsing in de gemeente. Annet Meeuws is de huidige coördinator van VluchtelingenWerk, neem contact met haar op via 030-6971906 of stuur haar een e-mail.

Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.