Unicum
Unicum

Zeister Platform

De huisartsen in de gemeente Zeist zijn sinds begin 2018 aangesloten bij UNICUM ZOU. De huisartsen zijn ook verenigd in een eigen lokaal platform, om te zorgen dat lokale slagkracht en samenwerking behouden blijft. In het Zeister Platform worden Zeist-specifieke zaken besproken en vanuit dit platform wordt het contact met de gemeente Zeist onderhouden. Daarnaast biedt het platform gelegenheid om te blijven investeren in de onderlinge binding en goede relatie met collega’s in de directe omgeving. Het Zeister Platform komt gemiddeld drie keer per jaar voor regulier overleg samen.

Actuele thema’s 
Asielzoekersproblematiek
Welzijn/WMO
Wijkteam/sociaal team/CJG
Contacten leggen en informatie uitwisselen
FTO Zeist breed
Aandachtspunten op gemeenteniveau
Informeren huisartsen
Stimuleren onderlinge contacten

Contact met de gemeente
Om het contact met de gemeente Zeist te onderhouden, organiseert het platform eens per jaar een strategisch overleg met de verantwoordelijk wethouder, een lid van het platform en de directie van UNICUM. Twee tot drie keer per jaar vindt een overleg plaats met vertegenwoordigers van de gemeente en het sociaal team/CJG, leden van het platform en Mieke Walda (manager Kwaliteit) vanuit UNICUM.

Leden Zeister Platform
Inge Groenewegen, Daan Groot, Niels Harkink, Rian van Kessel en Roel van Kuppevelt. Alle Hagro’s in de gemeente Zeist zijn vertegenwoordigd, met uitzondering van Den Dolder. Het platform nodigt de huisartsen uit deze plaats uit om iemand af te vaardigen. 

 

THEMA

Wat huisartsen kunnen doen wanneer er (nieuwe) nieuwkomers in de praktijk komen

Hulp bij vertaling: De Tolkentelefoon
Huisartsen in achterstandswijken kunnen gebruik maken van de tolkentelefoon. Dit betreft veel gebieden in Noord en West (enkele in centrum). Klik hier voor de postcodes en hier voor werkwijze.

Hulp bij zorg/casus: Vluchtelingenwerk
De huisarts moet via het GCA het medisch dossier van de nieuwkomer opvragen na aanmelding van de nieuwkomer bij de praktijk. Indien er vragen zijn kunnen ze contact opnemen met VluchtelingenWerk. Zij begeleiden alle statushouders gedurende het eerste jaar na plaatsing in de gemeente. Annet Meeuws is de huidige coördinator van VluchtelingenWerk, neem contact met haar op via 030-6971906 of stuur haar een e-mail.

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?