Unicum
Unicum

Regio ZOU Denktank O&I

Denktank O&I regio ZOU
Binnen de regio ZOU zijn meerdere GEZ-en en OWZ-en actief. Het nieuwe beleid van Zilveren Kruis heeft direct gevolgen voor de wijze waarop zij per 1 januari 2019 worden gefinancierd. Daarnaast willen ook praktijken met een niet GEZ of OWZ-financiering aan de slag met een meer populatiegerichte en wijkgerichte aanpak. Hoe kunnen huisartsen vanaf 2019 de nodige ondersteuning en financiering krijgen voor praktijk-, wijk- en regiosamenwerking?

De kracht van de nieuwe regio-organisatie UNICUM ZOU is dat huisartsen actief betrokken zijn bij het vormgeven van het inhoudelijke beleid. Het voorbereiden op de O&I-financiering en het ontwikkelen van een goed voorstel voor de regio, wordt gedaan door de huisartsen uit de regio zelf. Hiervoor is medio februari 2018 een denktank O&I in het leven geroepen die wordt gefaciliteerd door de UNICUM werkorganisatie.

Samenstelling denktank O&I
- Dominique van Steenis (huisarts Bunnik, vertegenwoordiger OWZ Kromme Rijn)
- Wim Bouman (GHC de Bilt)
- Alexander van Lennep (huisarts, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lisa Ie (praktijkadviseur, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lex Halsema (praktijkadviseur, vertegenwoordiger GHC Maarn)
- Ayse Tuna Tuzun (huisarts Zeist)
- Jan Willem de Klein (huisarts Bilthoven
- Carian van der Sman (GEZ-coördinator Zeist)
- Adri de Heij (huisarts, vertegenwoordiger GEZond Heuvelrug)
- Hans Erik van Helsdingen (directeur UNICUM)
- Priscilla de Roo (strategisch adviseur UNICUM)

Uitgangspunten denktank
Bij aanvang van de werkzaamheden heeft de denktank uitgangspunten geformuleerd die centraal staan bij de uitwerking van het regioplan:

  • Het moet bijdragen aan (betere) kwalitatief goede zorg voor patiënten.
  • Huisartsen(praktijken), gezondheidscentra, of andere formele wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen zijn de belangrijkste eenheden in het regionale model.
  • Dat betekent dat het plan is gebaseerd op wat zij nodig hebben om integrale wijk- en populatiegerichte zorg te kunnen organiseren.
  • Het regioplan en de modules staan ten dienste van de huisartsen(praktijken), gezondheidscentra of andere geformaliseerde wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen en dragen bij aan het oplossen van door hen gesignaleerde knelpunten en ‘brandhaarden’ in praktijk, wijk en regio.
  • Huisartsen hebben de mogelijkheid te kiezen welke modules zij wel of niet afnemen bij de regio-organisatie op basis van hun praktijk en populatiekenmerken.
  • Er moet recht gedaan worden aan het goede wat er al is en wijkverschillen moeten mogelijk blijven.
  • Het regioplan voorziet in voldoende ruimte voor innovatie.

Waar werkt de denktank concreet aan?

  1. Onderzoeken wat de thema’s zijn waarop de huisartsen in de regio ondersteuning wensen en op welke manier zij op deze punten contracten met de regio-organisatie kunnen afsluiten. Op basis van de uitkomsten een model ontwikkelen voor contracteringsafspraken tussen huisartsen en UNICUM.
  2. De contouren uitwerken van een goed, inhoudelijk onderbouwd plan voor de regio ZOU dat de basis vormt voor contracteringsafspraken tussen UNICUM en Zilveren Kruis.

Tijdens de ledenraadpleging op 3 juli 2018 presenteerde de denktank de eerste contouren van het regioplan.  

VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone
Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!
Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.