Unicum
Unicum

Zorg en gezondheid

Nieuwe stappen in oprichting regio-organisatie Zuidwest-Utrecht

Op 21 november jl. presenteerde het bestuur van de regio-organisatie in oprichting in Zuidwest-Utrecht de stand van zaken rond de vorming van de nieuwe organisatie en de O&I-contractering aan de huisartsen in de regio.

1 oktober 2019 is een belangrijke mijlpaal. Op deze datum moet de besluitvorming over de nieuwe regio-organisatie definitief zijn. Er is dan geen weg meer terug. Onder deze voorwaarde is Zilveren Kruis ermee akkoord gegaan dat in 2019 nog geen afbouw van GEZ-financiering, OWZ en overhead ketenzorg plaatsvindt. De projectgroep heeft een plan van aanpak gemaakt om het proces in goede banen te leiden.

Verder presenteerde het bestuur op deze avond wat de gedachten zijn over het lidmaatschap en bestuur van de nieuwe regionale huisartsencoöperatie en over het delen van het backoffice met de regio Zuidoost-Utrecht.

Regioplan Zuidwest Utrecht
Daarnaast werd met de huisartsen van gedachten gewisseld over hoe we in 2019 kunnen komen tot een door de achterban gedragen regioplan. Dit plan is nodig om afspraken te kunnen maken over O&I-financiering in 2020. Een mogelijkheid is om voor het inhoudelijke regioplan een ‘denktank’ samen te stellen van huisartsen uit alle geledingen (GEZ, OWZ en niet-GEZ). De aanwezige huisartsen gaven aan nog te weinig beeld te hebben bij wat een regioplan moet inhouden en welke inspanning daarvoor gevraagd wordt van een denktank.

Daarom is besloten om eerst voorbeeldplannen van andere regio’s te delen met de huisartsen in ZWU en, per gemeente, een extra bijeenkomst te organiseren om de inhoud van het beoogde regioplan voor ZWU verder te bespreken. Aan de hand daarvan wordt met de huisartsen afgestemd over het samenstellen van een denktank. In januari en februari staan 3 bijeenkomsten gepland:

16 januari: Houten (20.00 uur): bijeenkomst is geweest
14 februari: Nieuwegein (16.00 uur): aanmelden via: sbloemendal@roerdomp.nl
19 februari: IJsselstein (20.00 uur): aanmelden via vera.scheepbouwer@gmail.com

Informatie over bijeenkomsten voor de huisartsen in Vianen, Lopik, Benschop en Schoonhoven volgt. 

Huisarts-leden van UNICUM regio ZWU kunnen de notulen van de regiobijeenkomst lezen op MijnUNICUM.

 

[Meer nieuws]

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.