Unicum
Unicum

Zorg en gezondheid

Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app

Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.

De workshops werden georganiseerd na een succesvolle pilot waaraan in het afgelopen jaar alle huisartsenpraktijken in Bunnik, een aantal diëtisten, fysiotherapeuten en de verpleegkundigen van Buurtzorgteam Bunnik/Odijk meededen. In deze testperiode ontdekten de zorgverleners dat de app een handig middel is. Samenwerken en communiceren gaat makkelijker en sneller en dat draagt merkbaar bij aan de kwaliteit van zorg en werkplezier. De wens ontstond om de Calculus VIP app bij alle zorgverleners in de gemeente Bunnik te introduceren.

Introductie in de hele gemeente
De stichting OWZ Kromme Rijn, UNICUM Huisartsenzorg en Topicus (leverancier van de app) organiseerden twee workshops over het werken met de VIP app. De opkomst was groot: bijna alle wijkverpleegkundigen van Vitras, Quarijn en Buurtzorg namen deel. Ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een specialist ouderengeneeskunde, zorgconsulenten, casemanagers en de teamleider van Centrum voor Elkaar waren aanwezig. Het was de eerste keer in Nederland dat deze workshop werd gegeven aan zoveel verschillende zorgdisciplines. Na de workshops konden de deelnemers direct met de app aan de slag.

Gebruik in de praktijk
In de praktijk wordt de app het meest ingezet bij patiënten die complexe zorg nodig hebben. Hierbij zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken en goede afstemming is dan van belang. Via de app kunnen zorgverleners ook eenvoudig en veilig foto’s en meetwaarden delen. Een belangrijke meerwaarde is dat mantelzorgers en de patiënt betrokken kunnen worden in de communicatie. Dat geeft de patiënt een stem en meer regie in zijn of haar behandeltraject.

Verbeteren en uitbreiden
De Calculus VIP app wordt continu verbeterd aan de hand van gebruikersvragen en -wensen. Momenteel onderzoekt Topicus de mogelijkheden om naast de koppeling tussen het HIS en de VIP app ook koppelingen te realiseren met informatiesystemen van andere zorgverleners, zodat ook zij informatie uit de VIP app eenvoudig kunnen opslaan in hun patiëntendossiers.

Implementatie in meer gemeenten in 2019
UNICUM Huisartsenzorg ondersteunt de bij haar aangesloten huisartsen bij het organiseren van de zorg. Daar hoort ook samenwerking, effectieve communicatie en het optimaal inzetten van ICT bij. De regio-organisatie was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de VIP app en stelt de app kosteloos ter beschikking aan de aangesloten praktijken, hun patiënten en samenwerkingspartners. Daarnaast organiseert UNICUM informatiebijeenkomsten en workshops voor zowel huisartsen als andere zorgverleners. Een brede, multidisciplinaire inzet van de app - zoals in Bunnik - wil UNICUM in 2019 in meer gemeenten realiseren.

Wilt u ook gaan werken met de Calculus VIP app? Klik hier voor meer informatie en een filmpje dat laat zien hoe de huisarts, POH, wijkverpleegkundige, mantelzorger en patiënt communiceren via de app. Of neem contact op met Aty de Ruiter, manager Innovatie en Zorg-ICT bij UNICUM. U kunt haar bereiken via e-mail of telefonisch op nummer 06-13 83 15 00.

[Meer nieuws]

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?