Unicum
Unicum

Wat houdt zorg op maat in?

Wat houdt zorg op maat in?

Elk mens is anders. We willen de zorg zo goed mogelijk afstemmen op ieders persoonlijke situatie. CVRM-zorg richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten en complicaties die door (een verhoogd risico op) een hart- en vaatziekte ontstaan. Het opstellen van het behandelplan gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met de patiënt. Daarbij is er aandacht voor zijn of haar wensen en zorgen. Welke adviezen zijn voor iemand praktisch uitvoerbaar in het dagelijks leven? En niet alle adviezen hoeven in één keer toegepast worden. Oog hebben voor wat haalbaar is en waar iemand aan toe is: dat vinden we belangrijk. Net als patiënten zo veel mogelijk de regie laten houden.

Om goede tips te kunnen geven, moeten zorgprofessionals weten wat iemand graag doet en waar hij of zij tegenaan loopt. Het is dus van belang dat patiënten hun persoonlijke situatie en wensen met hen bespreken. Alleen dan is zorg op maat mogelijk.

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.