Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws

Upd@te

Crisisteam: Oekraïne / covid Digitalisering GLI / Leefstijl UNICUM Huisartsenspoedzorg UNICUM Huisartsenzorg Netwerken / O&I Scholing Vacatures Zorgprogramma's

Column: Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt


30-11-2021

Column van huisartsen Marjolijn Beukers en Lieke Hassink-Franke

Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de mentale gezondheid, niet zo hoog geweest. De mentale gezondheid is gemeten via een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, en gelukkig zijn.

Herkennen jullie deze ontwikkeling in de praktijk? Bij mij was afgelopen week mijn doosje tissues in een dag op. Veel patiënten, jong en oud, met psychische klachten en de daarbij horende tranen zaten aan mijn bureau. Een jonge overspannen moeder, een man met relatieproblemen, zijn dochter van 13 die zichzelf snijdt, een ouder echtpaar dat door de buren wordt gepest, een 24-jarige jongen met angsten en nu wanen, een middelbare scholiere die vastloopt vanwege onzekerheid, een man met stress en somberheid door werkdruk, een eenzame vrouw met problematisch alcoholgebruik.

Lange wachttijden
Wachttijd bij onze POHGGZ: 4 weken, bij de BGGZ voor volwassenen: 8 weken, voor jeugd 4 maanden en bij de SGGZ vele maanden. Het aantal consulten voor psychisch leed neemt toe, terwijl de GGZ steeds verder verstopt raakt. Hoe kunnen we hier als huisartsen mee omgaan? Welke opties hebben we?

Psychisch leed normaliseren
Er gaan in de media steeds meer geluiden op dat normaal psychisch leed – zoals dat bij het leven van alledag hoort – meer moet worden genormaliseerd. Zodoende kan de GGZ beter ruimte bieden aan patiënten met stoornissen. Hoe doen we dat goed en passend, dat normaliseren? En wat bieden we die mensen dan wel? Positieve gezondheid, zorg op de juiste plek, welzijn op recept, en andere initiatieven binnen het sociaal domein kunnen hierbij helpend zijn. De werkgroep GGZ van UNICUM is aan het werk om in 2022 te komen tot een aanbod van scholing, kennis delen en handreikingen. Graag delen we op de komende ALV onze ideeën met de leden en dan horen we graag hun feedback.

Uiteraard zitten we ook met de SGGZ aan tafel om te komen tot verdere samenwerkingsafspraken en meer overzicht over de verwijsmogelijkheden.

Digitale poli
Graag reiken we je reeds bestaande opties aan voor patiënten met psychische klachten. Deze keer wijzen we je graag op de digitale poli van Altrecht voor patiënten met psychische stoornissen. Patiënten krijgen een volledig online behandeling met 1-3 vaste behandelaars. Wekelijks zijn er meerdere contactmomenten via beeldbellen en e-mail. Behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld CGT, EMDR of schematherapie. Lees hier meer over de digitale poli van Altrecht.

Marjolijn Beukers en Lieke Hassink-Franke