Unicum
Unicum

Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp

Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrechtmoet hier verbetering in brengen.

Van de mensen die één inhalator gebruiken, gebruikt slechts 68% deze op de juiste manier. Gebruiken patiënten meerdere apparaten, dan zakt dit naar 54%. Bij COPD-patiënten neemt hierdoor de kans op een longaanval met 30% toe. Om hier verbetering in te brengen heeft een bovenregionale werkgroep een formularium opgesteld voor zowel astma als COPD. Ziekenhuizen, huisartsen- en apothekersorganisaties gaan dit formularium gebruiken en Zilveren Kruis onderschrijft het initiatief.

Implementatie
Om het gebruik van het formularium te vergemakkelijken worden de mogelijkheden voor implementatie in het Elektronisch Voorschrijf Systeem onderzocht. De komende tijd worden er meerdere nascholingen, FTO’s en casuïstiekbesprekingen georganiseerd waarin het formularium centraal staat.  

Nieuwegein - 31 oktober 18.00-20.00 uur. Buurtplein Zuid, Ratelaar 35. Nascholing met inhalatie-instructie. Meld u aan via e-mail.

Houten - 5 november 18.00-21.00 uur. Wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36. Nascholing met inhalatie-instructie. Meld u aan via e-mail

De Bilt - 12 november 18.00-21.00 uur. Van der Valk Hotel. Thema-avond COPD (zonder inhalatie-instructie). klik hier om aan te melden

Meer informatie
Lees meer over de totstandkoming van het Longformularium en de werkgroep en bekijk het formularium.

[Meer nieuws]

Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.