Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp


30-9-2019

Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrechtmoet hier verbetering in brengen.

Van de mensen die één inhalator gebruiken, gebruikt slechts 68% deze op de juiste manier. Gebruiken patiënten meerdere apparaten, dan zakt dit naar 54%. Bij COPD-patiënten neemt hierdoor de kans op een longaanval met 30% toe. Om hier verbetering in te brengen heeft een bovenregionale werkgroep een formularium opgesteld voor zowel astma als COPD. Ziekenhuizen, huisartsen- en apothekersorganisaties gaan dit formularium gebruiken en Zilveren Kruis onderschrijft het initiatief.

Implementatie
Om het gebruik van het formularium te vergemakkelijken worden de mogelijkheden voor implementatie in het Elektronisch Voorschrijf Systeem onderzocht. De komende tijd worden er meerdere nascholingen, FTO’s en casuïstiekbesprekingen georganiseerd waarin het formularium centraal staat.  

Nieuwegein - 31 oktober 18.00-20.00 uur. Buurtplein Zuid, Ratelaar 35. Nascholing met inhalatie-instructie. Meld u aan via e-mail.

Houten - 5 november 18.00-21.00 uur. Wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout 36. Nascholing met inhalatie-instructie. Meld u aan via e-mail

De Bilt - 12 november 18.00-21.00 uur. Van der Valk Hotel. Thema-avond COPD (zonder inhalatie-instructie). klik hier om aan te melden

Meer informatie
Lees meer over de totstandkoming van het Longformularium en de werkgroep en bekijk het formularium.