Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Bekend gezicht, nieuwe functie


16-9-2019

Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Dat vertelt Mieke u graag zelf:

“In de regioplannen van UNICUM ZOU en Lekstroom geven de huisartsen aan dat zij staan voor integrale, wijkgerichte zorg in de eigen omgeving die de autonomie van de patiënt ondersteunt. Om dat te realiseren werken huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van professionals. Dit gebeurt al op veel plaatsen, vanuit diverse invalshoeken en door verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder GEZ en OWZ. Nieuw is dat financiering van dergelijke inspanningen wordt gekoppeld aan een regio-organisatie. De gedachte hierachter is dat regionale coördinatie het opschalen van succesvolle, lokale initiatieven vergemakkelijkt. Daarnaast zal het tot meer samenhang en samenwerking in de regio leiden. Aan mij de mooie taak om als manager O&I de hiervoor benodigde organisatie en infrastructuur te optimaliseren.”

Waar staan we nu en waar gaan we naar toe?
“De regioplannen voor ZOU en Lekstroom zijn ingediend. Voor regio ZOU starten we met de uitvoering van het regioplan. Voor het deze zomer opgerichte ‘Lekstroom’, gaan we nu in gesprek met de zorgverzekeraar over contractering van O&I. De huidige betaaltitels GEZ en OWZ blijven bestaan tot eind 2021. Wel worden ze in die tijd volledig afgebouwd. De komende jaren ondersteunt UNICUM de huisartsen bij het versterken van hun multidisciplinaire netwerken en waar nodig bij het vormen van nieuwe netwerken. Deze netwerken stellen prioriteiten op basis van lokale thema’s en vertalen deze in actieplannen. We introduceren de functie van wijk-/gemeentemanagement om de lokale netwerken te ondersteunen. Deze persoon is een onmisbare schakel tussen alle betrokkenen.”

Wat staat er in 2019 nog op het programma?
“We zijn inmiddels gestart met het voeren van gesprekken om de lokale situatie goed in beeld te brengen: wat speelt er, wat is er al, waaraan is nog behoefte, wie wil in welke mate bij welke activiteiten betrokken zijn? Zo kunnen we de organisatie en infrastructuur neerzetten die nodig is om de lokale professionals structureel te ondersteunen bij wat zij nodig hebben om zorg te kunnen leveren die leidt tot optimaal welzijn van de patiënt. Ik roep dan ook iedereen die in de wijk, hagro of gemeente aan de slag wil op om contact met mij op te nemen. Ik kom graag bij u langs!”

Meer informatie of heeft u vragen?
Neem dan contact op met Mieke Walda. Stuur haar een e-mail of bel 06 - 53 76 31 70.