Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte


25-6-2019

Pilot logeerzorg: ruimte voor de mantelzorger

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg in de regio zuidoost Utrecht. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. Duur van het verblijf in overleg, doorgaans max. 2-3 weken.

Doelgroep pilot/wie komt in aanmerking

Inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, te weten:
- Ouderen met (meerdere) somatische klachten die intensieve mantelzorg verkrijgen.
- Ouderen in de beginfase van dementie die nog wel thuis kunnen wonen, maar onder toezicht van een mantelzorger.

Wanneer niet
Als een inwoner een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg heeft

Wat zijn de logeerlocaties

Wat kunt u als huisarts doen?

  • Breng de mogelijkheid van logeerzorg ter sprake bij de patiënt en mantelzorger. Daarvoor hoeft de mantelzorger geen symptomen van overbelast zijn te vertonen: logeerzorg is juist bedoeld om die symptomen te voorkomen.
  • Probeer de patiënt op korte termijn in contact te brengen met Annemieke van Veen, voor een vrijblijvend gesprek. Dat gesprek is noodzakelijk om mantelzorgers over een drempel te helpen.
  • Geef, met toestemming van de mantelzorger, de contactgegevens van de mantelzorger door aan Annemieke van Veen, projectleider / intakecoördinator. logeerzorg@zeist.nl of via 06- 46 44 12 36.