Unicum
Unicum

Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte

Pilot logeerzorg: ruimte voor de mantelzorger

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg in de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Het gaat om een ‘planbaar’ tijdelijk verblijf, dus geen acute of crisiszorg. Duur van het verblijf in overleg, doorgaans max. 2-3 weken.

Doelgroep pilot/wie komt in aanmerking

Inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, te weten:
- Ouderen met (meerdere) somatische klachten die intensieve mantelzorg verkrijgen.
- Ouderen in de beginfase van dementie die nog wel thuis kunnen wonen, maar onder toezicht van een mantelzorger.

Wanneer niet
Als een inwoner een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg heeft

Wat zijn de logeerlocaties

Wat kunt u als huisarts doen?

  • Breng de mogelijkheid van logeerzorg ter sprake bij de patiënt en mantelzorger. Daarvoor hoeft de mantelzorger geen symptomen van overbelast zijn te vertonen: logeerzorg is juist bedoeld om die symptomen te voorkomen.
  • Probeer de patiënt op korte termijn in contact te brengen met Annemieke van Veen, voor een vrijblijvend gesprek. Dat gesprek is noodzakelijk om mantelzorgers over een drempel te helpen.
  • Geef, met toestemming van de mantelzorger, de contactgegevens van de mantelzorger door aan Annemieke van Veen, projectleider / intakecoördinator. logeerzorg@zeist.nl of via 06- 46 44 12 36.

[Meer nieuws]

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.