Unicum
Unicum

Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema

Elk jaar verschijnen er nieuwe diëten en kookboeken. Sommigen zijn geschreven uit eigen ervaring en niet echt gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effecten. Het is ook lastig om effecten van voeding exact te meten in een wetenschappelijk onderzoek: je gaat af op wat mensen zeggen te eten, placebo-onderzoek is niet echt mogelijk. Bovendien dien je mensen jarenlang volgens een patroon te laten eten om effect te kunnen zien op bijvoorbeeld het optreden van hartvaatziekten.

Vroeger werd een vetarm dieet als beste gezien, nu is een koolhydraatarm dieet een echte trend.De inzichten en ideeën over voeding veranderen dus met de tijd en zijn onderhevig aan trends. Onze Handreiking gezonde voedingen dieetadvies bevat relevante achtergrondinformatie, handige links en een praktisch stroomschema. U kunt dit gebruiken om met de patiënt in gesprek te gaan over voeding en samen de juiste keuzes te maken.

Tips

  • Bespreek voeding vanuit de motivatie van de patiënt, probeer te streven naar een advies op maat (persoonsgerichte zorg) en kijk wat haalbare doelen zijn.
  • Streef naar een advies dat leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt en het terugdringen van het risico op (lange termijn) complicaties van de aandoening.
  • Hanteer voor het gesprek het stroomschema voeding en houd rekening met de zelfmanagementvaardigheden en de kennis van de patiënt.
  • Geef de achtergrondinformatie mee van de verschillende websites (zie de toelichting op het stroomschema) en zie de patiënt zo nodig regelmatig terug in de eerste maanden.

[Meer nieuws]

Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.