Unicum
Unicum

Positieve Gezondheid, er is geen escape!

Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel de het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.  

Wat is Positieve Gezondheid?
Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat niet enkel om de behandeling van een ziekte of problemen, maar juist om het bevorderen van kansen en mogelijkheden van mensen, ondanks een eventuele ziekte of problemen. Zie ook www.iph.nl    

Hoe en wanneer?
Het spel wordt begeleid door een trainer en vindt plaats in uw eigen praktijk, bijvoorbeeld in de koffiekamer of vergaderruimte. Een team kan bestaan uit 4-8 deelnemers. Het spel duurt anderhalf uur, daarna volgt een nagesprek.   

Beschikbare data: woensdagmiddag 15 mei, dinsdagmiddag 21 mei, dinsdagmiddag 4 juni, donderdagmiddag 13 juni. Heeft u een teambijeenkomst in de avonduren dan kan dat in overleg ook.

Aanmelden
Neem contact op met trainer Gea van Andel 06 – 13 48 66 60 of g.vanandel@unicum-huisartsenzorg.nl

De escaperoom is een vorm van entertainment educatie die is ontwikkeld door Syntein (zorggroep van huisartsen) in het netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Unicum kan deze escaperoom kosteloos aanbieden. De kosten worden betaald door Zelfzorgondersteund via de subsidie persoonsgericht werken 2019.

[Meer nieuws]

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?