Unicum
Unicum

Denksessies toekomst ANW-zorg

Landelijk is er onderzoek gedaan door de LHV, Ineen en VPH naar de toenemende drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond, weekend en nachtdiensten. Deze neemt naar verwachting de komende jaren alleen nog maar toe. Meerdere oorzaken hiervoor worden genoemd. Zie ook het artikel ‘Naar een toekomstbestendige huisartsen zorg in de avond, nacht en weekenden’. De conclusie is dat de ANW huisartsgeneeskundige zorg niet toekomstbestendig lijkt. 

Tijdens de Woudschotenconferentie over de toekomst van ons vak is echter gesteld dat de huisartsen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg willen blijven leveren. Met dit gegeven richten wij ons tot jullie: “dokters zegt het maar”! 

Namens de besturen van UNICUM Zuidoost-Utrecht en UNICUM Zuidwest-Utrecht nodigt UNICUM huisartsen, hidha’s en waarnemers uit om samen te onderzoeken welke problemen er rondom de ANW-zorg in onze regio’s spelen en welke systeemveranderingen denkbaar zijn om deze zorg toekomstbestendig te maken. 

Je kunt hieraan een bijdrage leveren door deel te nemen aan een van de denksessies, deze vinden plaats op 25 maart (van der Valk in de Bilt), 1 april (Medisch centrum dorp Houten) en 10 april (Medisch centrum dorp Houten). De denksessies worden begeleid door een daarvoor opgeleide huisarts. De hidha’s en waarnemers zijn ook van harte uitgenodigd bij deze sessies.  

De ontvangst met soep en broodjes is van 17.30 – 18.00 uur, daarna gaat de avond van start tot uiterlijk 21.00 uur.

Aanmelden kan via de nascholingskalender:

25 maart - 17.30 uur    Hotel Van der Valk, De holle Bilt 1, De Bilt. Klik hier om je aan te melden

01 april - 17.30 uur      Medisch Centrum Dorp, Pr. Bernardweg 69, Houten. Klik hier om je aan te melden

10 april - 17.30 uur      Medisch Centrum Dorp, Pr. Bernardweg 69, Houten. Klik hier om je aan te melden

Je kunt je ook aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@unicum-huisartsenzorg.nl onder vermelding van datum en naam.

 

[Meer nieuws]

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.