Unicum
Unicum

Nieuwe stappen in oprichting regio-organisatie Zuidwest-Utrecht

Op 21 november jl. presenteerde het bestuur van de regio-organisatie in oprichting in Zuidwest-Utrecht de stand van zaken rond de vorming van de nieuwe organisatie en de O&I-contractering aan de huisartsen in de regio.

1 oktober 2019 is een belangrijke mijlpaal. Op deze datum moet de besluitvorming over de nieuwe regio-organisatie definitief zijn. Er is dan geen weg meer terug. Onder deze voorwaarde is Zilveren Kruis ermee akkoord gegaan dat in 2019 nog geen afbouw van GEZ-financiering, OWZ en overhead ketenzorg plaatsvindt. De projectgroep heeft een plan van aanpak gemaakt om het proces in goede banen te leiden.

Verder presenteerde het bestuur op deze avond wat de gedachten zijn over het lidmaatschap en bestuur van de nieuwe regionale huisartsencoöperatie en over het delen van het backoffice met de regio Zuidoost-Utrecht.

Regioplan Zuidwest Utrecht
Daarnaast werd met de huisartsen van gedachten gewisseld over hoe we in 2019 kunnen komen tot een door de achterban gedragen regioplan. Dit plan is nodig om afspraken te kunnen maken over O&I-financiering in 2020. Een mogelijkheid is om voor het inhoudelijke regioplan een ‘denktank’ samen te stellen van huisartsen uit alle geledingen (GEZ, OWZ en niet-GEZ). De aanwezige huisartsen gaven aan nog te weinig beeld te hebben bij wat een regioplan moet inhouden en welke inspanning daarvoor gevraagd wordt van een denktank.

Daarom is besloten om eerst voorbeeldplannen van andere regio’s te delen met de huisartsen in ZWU en, per gemeente, een extra bijeenkomst te organiseren om de inhoud van het beoogde regioplan voor ZWU verder te bespreken. Aan de hand daarvan wordt met de huisartsen afgestemd over het samenstellen van een denktank. In januari en februari staan 3 bijeenkomsten gepland:

16 januari: Houten (20.00 uur): bijeenkomst is geweest
14 februari: Nieuwegein (16.00 uur): aanmelden via: sbloemendal@roerdomp.nl
19 februari: IJsselstein (20.00 uur): aanmelden via vera.scheepbouwer@gmail.com

Informatie over bijeenkomsten voor de huisartsen in Vianen, Lopik, Benschop en Schoonhoven volgt. 

Huisarts-leden van UNICUM regio ZWU kunnen de notulen van de regiobijeenkomst lezen op MijnUNICUM.

 

[Meer nieuws]

Communicatie over wijzigingen Huisartsenposten Zeist en Houten
Per 1 mei aanstaande sluit de Huisartsenpost in Zeist in de nacht en per 1 juli sluit de Huisartsenpost in Houten. Om inwoners en betrokkenen te informeren over de gevolgen van deze maatregelen heeft Primair persberichten verstuurd. Daarnaast is er een patiëntenflyer gemaakt over de sluiting in Houten die de huisartsen binnenkort ontvangen.
Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?