Unicum
Unicum

Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app

Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.

De workshops werden georganiseerd na een succesvolle pilot waaraan in het afgelopen jaar alle huisartsenpraktijken in Bunnik, een aantal diëtisten, fysiotherapeuten en de verpleegkundigen van Buurtzorgteam Bunnik/Odijk meededen. In deze testperiode ontdekten de zorgverleners dat de app een handig middel is. Samenwerken en communiceren gaat makkelijker en sneller en dat draagt merkbaar bij aan de kwaliteit van zorg en werkplezier. De wens ontstond om de Calculus VIP app bij alle zorgverleners in de gemeente Bunnik te introduceren.

Introductie in de hele gemeente
De stichting OWZ Kromme Rijn, UNICUM Huisartsenzorg en Topicus (leverancier van de app) organiseerden twee workshops over het werken met de VIP app. De opkomst was groot: bijna alle wijkverpleegkundigen van Vitras, Quarijn en Buurtzorg namen deel. Ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een specialist ouderengeneeskunde, zorgconsulenten, casemanagers en de teamleider van Centrum voor Elkaar waren aanwezig. Het was de eerste keer in Nederland dat deze workshop werd gegeven aan zoveel verschillende zorgdisciplines. Na de workshops konden de deelnemers direct met de app aan de slag.

Gebruik in de praktijk
In de praktijk wordt de app het meest ingezet bij patiënten die complexe zorg nodig hebben. Hierbij zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken en goede afstemming is dan van belang. Via de app kunnen zorgverleners ook eenvoudig en veilig foto’s en meetwaarden delen. Een belangrijke meerwaarde is dat mantelzorgers en de patiënt betrokken kunnen worden in de communicatie. Dat geeft de patiënt een stem en meer regie in zijn of haar behandeltraject.

Verbeteren en uitbreiden
De Calculus VIP app wordt continu verbeterd aan de hand van gebruikersvragen en -wensen. Momenteel onderzoekt Topicus de mogelijkheden om naast de koppeling tussen het HIS en de VIP app ook koppelingen te realiseren met informatiesystemen van andere zorgverleners, zodat ook zij informatie uit de VIP app eenvoudig kunnen opslaan in hun patiëntendossiers.

Implementatie in meer gemeenten in 2019
UNICUM Huisartsenzorg ondersteunt de bij haar aangesloten huisartsen bij het organiseren van de zorg. Daar hoort ook samenwerking, effectieve communicatie en het optimaal inzetten van ICT bij. De regio-organisatie was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de VIP app en stelt de app kosteloos ter beschikking aan de aangesloten praktijken, hun patiënten en samenwerkingspartners. Daarnaast organiseert UNICUM informatiebijeenkomsten en workshops voor zowel huisartsen als andere zorgverleners. Een brede, multidisciplinaire inzet van de app - zoals in Bunnik - wil UNICUM in 2019 in meer gemeenten realiseren.

Wilt u ook gaan werken met de Calculus VIP app? Klik hier voor meer informatie en een filmpje dat laat zien hoe de huisarts, POH, wijkverpleegkundige, mantelzorger en patiënt communiceren via de app. Of neem contact op met Aty de Ruiter, manager Innovatie en Zorg-ICT bij UNICUM. U kunt haar bereiken via e-mail of telefonisch op nummer 06-13 83 15 00.

[Meer nieuws]

Nieuwe stappen in oprichting regio-organisatie Zuidwest-Utrecht
Op 21 november jl. presenteerde het bestuur van de regio-organisatie in oprichting aan alle huisartsen in de regio ZWU de stand van zaken omtrent de vorming van de nieuwe organisatie en de O&I-contractering. Zij gingen in op de structuur van de nieuwe organisatie en de planning van het proces. Daarnaast werden de ideeën over het lidmaatschap en bestuur gedeeld.
Zorg4Zeist app: Top-3 huisartsen in het zonnetje gezet
Op een druilerige 5 december werden drie huisartsen in het zonnetje gezet. Het betreft de drie huisartsen met de meeste aangesloten patiënten op de Zorg4Zeist app. De Zeister regio (inclusief Den Dolder) scoort ver boven het landelijk gemiddelde, maar huisartsen Rian van Kessel, Roel van Kuppevelt en Luuk van Eijk zijn de koplopers.
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.
Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid
Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.