Unicum
Unicum

Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU

Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.

Zowel UNICUM als de WDH organiseert nascholingen voor medewerkers van huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Utrecht. De organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in de ontwikkeling van een regionaal afgestemd nascholingsaanbod voor huisartsen.

Carin Bonekamp, huisarts in Zeist en voorzitter van de WDH Zuidoost-Utrecht: “Door samen te werken kunnen we een evenwichtig programma bieden. Ten eerste stemmen we af op inhoud. Zodat we niet dezelfde nascholingen organiseren of inkopen en andere thema’s juist onderbelicht blijven. Ten tweede is het handig om samen naar een goede verdeling over het jaar te kijken. Drie nascholingen in de week: daar zit natuurlijk niemand op te wachten.”

Elkaar ontmoeten binnen de regio
“We kijken goed naar welke nascholingen we specifiek op maat voor regio ZOU willen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan nascholingsbijeenkomsten in samenwerking met specialisten uit een bepaald ziekenhuis, zoals de Haspels van de WDH-ZOU en de casuïstiekavonden van UNICUM. Deze zijn bedoeld voor huisartsen uit het gebied rondom het betreffende ziekenhuis. We vinden het vooral een meerwaarde als huisartsen uit de regio elkaar treffen tijdens de nascholingen. Het is leuk en goed om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat kan de onderlinge samenwerking bevorderen. Soms biedt het echter ook voordelen om trainingen juist breder aan te bieden. Stel, je wilt elk kwartaal een introductietraining VIPlive geven: handig voor nieuwe medewerkers. Dan krijg je die binnen ZOU wellicht niet elk kwartaal vol, maar als je hem in het hele werkgebied van UNICUM aanbiedt, zijn er wel voldoende deelnemers.”

Gezamenlijke nascholingskalender
“Voor andere, meer algemene en niet-regiospecifieke onderwerpen maken we gebruik van het aanbod van andere partijen, zoals Primair. Ook met hen willen we afstemmen over aanbod en planning. Voor wat betreft de scholingen COPD en Diabetes blijven we samenwerken met de CAHAG en Langerhans. Zo werken we aan een overzichtelijke en afgestemde nascholingskalender voor 2019.”

De gezamenlijke nascholingskalender is te vinden op de website van UNICUM.

 

[Meer nieuws]

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.