Unicum
Unicum

Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU

Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.

Zowel UNICUM als de WDH organiseert nascholingen voor medewerkers van huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Utrecht. De organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in de ontwikkeling van een regionaal afgestemd nascholingsaanbod voor huisartsen.

Carin Bonekamp, huisarts in Zeist en voorzitter van de WDH Zuidoost-Utrecht: “Door samen te werken kunnen we een evenwichtig programma bieden. Ten eerste stemmen we af op inhoud. Zodat we niet dezelfde nascholingen organiseren of inkopen en andere thema’s juist onderbelicht blijven. Ten tweede is het handig om samen naar een goede verdeling over het jaar te kijken. Drie nascholingen in de week: daar zit natuurlijk niemand op te wachten.”

Elkaar ontmoeten binnen de regio
“We kijken goed naar welke nascholingen we specifiek op maat voor regio ZOU willen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan nascholingsbijeenkomsten in samenwerking met specialisten uit een bepaald ziekenhuis, zoals de Haspels van de WDH-ZOU en de casuïstiekavonden van UNICUM. Deze zijn bedoeld voor huisartsen uit het gebied rondom het betreffende ziekenhuis. We vinden het vooral een meerwaarde als huisartsen uit de regio elkaar treffen tijdens de nascholingen. Het is leuk en goed om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dat kan de onderlinge samenwerking bevorderen. Soms biedt het echter ook voordelen om trainingen juist breder aan te bieden. Stel, je wilt elk kwartaal een introductietraining VIPlive geven: handig voor nieuwe medewerkers. Dan krijg je die binnen ZOU wellicht niet elk kwartaal vol, maar als je hem in het hele werkgebied van UNICUM aanbiedt, zijn er wel voldoende deelnemers.”

Gezamenlijke nascholingskalender
“Voor andere, meer algemene en niet-regiospecifieke onderwerpen maken we gebruik van het aanbod van andere partijen, zoals Primair. Ook met hen willen we afstemmen over aanbod en planning. Voor wat betreft de scholingen COPD en Diabetes blijven we samenwerken met de CAHAG en Langerhans. Zo werken we aan een overzichtelijke en afgestemde nascholingskalender voor 2019.”

De gezamenlijke nascholingskalender is te vinden op de website van UNICUM.

 

[Meer nieuws]

VIPapp activeren met QR-code kan ook weer met iPad en iPhone
Het activeren van de VIPapp voor nieuwe gebruikers gaat het eenvoudigst met een QR-code. Door een besluit van Apple was dit een tijdlang niet mogelijk op Apple-apparaten. Vanaf versie 1.42 van de VIPapp kan dit wel weer!
Pilot Logeerzorg geeft de mantelzorger ruimte
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Een bijzondere vorm van respijtzorg is de pilot logeerzorg van de gemeente Zeist. De patiënt verblijft tijdelijk op een andere locatie dan thuis, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.